E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZ publikačních úspěchů týmu elektrochemických analytických metod

Redakce časopisu Critical Reviews in Analytical Chemistry (nakladatelství Taylor & Francis), který v letošním roce dosáhl dlouhodobě nejvyšší hodnoty svého impaktního faktoru 3,902, zveřejnila na svých webových stránkách seznam pěti nejcitovanějších prací za roky 2009 až 2011. Všechny tyto přední příčky obsadily příspěvky ze zvláštního čísla vydaného v roce 2009 u příležitosti 50. výročí udělení Nobelovy ceny za polarografii profesoru Jaroslavu Heyrovskému (ročník 39, svazek 3), na kterém se autorsky podíleli členové týmu elektrochemických analytických metod naší katedry.

Jedná se o tyto články:

1. Analytical Applications of Solid and Paste Amalgam Electrodes
(Bogdan Yosypchuk, Jiří Barek), roč. 39 (2009), sv. 3, str. 189-203.

2. Recent Advances in Electroanalysis of Organic Compounds at Carbon
Paste Electrodes (Jiří Zima, Ivan Švancara, Jiří Barek, Karel Vytřas)
roč. 39 (2009), sv. 3, str. 204-227.

3. Boron-Doped Diamond Film Electrodes - New Tool for Voltammetric
Determination of Organic Substances (Karolina Pecková, Jana Musilová,
Jiří Barek), roč. 39 (2009), sv. 3, str. 148-172.

4. Analytical Applications of Composite Solid Electrodes (Tomáš
Navrátil, Jiří Barek), roč. 39, sv. 3, str. 131-147 (2009).

5. Mercury Electrodes - Possibilities and Limitations in Environmental
Electroanalysis (Vlastimil Vyskočil, Jiří Barek), roč. 39 (2009), sv.
3, str. 173-188.

Blahopřejeme!

Publikováno: Úterý 24.07.2012 00:00

Akce dokumentů