E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníX. potlach o vybraných kapitolách z (bio)elektroanalytické chemie

Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Katedra analytické chemie PřF UK, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie a Odbornou skupinou elektrochemie České společnosti chemické a Metrohm Česká republika s.r.o. si Vás dovolují pozvat na neformální seminář Potlach č. X o vybraných kapitolách z (bio)elektroanalytické chemie aneb pojďme společně lépe rozumět tomu, co děláme na téma Katalytické vylučování vodíku ve službách (bio)elektroanalytické chemie. Potlach se uskuteční ve středu dne 29. září 2021, 10:30 – cca 16:30 v přednáškovém sále Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. Královopolská 135, Brno.

Program (časy budiž chápány jako přibližné):

10:30   Miroslav Fojta, Karolina Schwarzová: zahájení, organizační záležitosti

10:40   Jiří Janata: Neni voda jako voda….

11:40   přestávka, občerstvení

12:50   Miroslav Fojta: Přirozené a chemicky modifikované biomakromolekuly jako katalyzátory vyvíjení vodíku

13:00   oběd

14:00   Veronika Ostatná: Ako využiť katalytické vylučovanie vodíka pri skúmaní bielkovín

15:00   přestávka, občerstvení   

15:15   Aleš Daňhel: Elektrochemické vylučování vodíku na pevných površích

16:15   Matěj Stočes, Metrohm: Nová hvězda mezi elektrony

16:30   Ad hoc příspěvky, volná diskuse k tématům a informace o dalších akcích (včetně výhledu k Potlachu XI) 

 (následuje neformální pokračování v debatě v sále nebo v přilehlých či odlehlých prostorách)

 

Za PřF UK

Za BFÚ AV ČR

Za ÚFCH JH AV ČR

Karolina Schwarzová

Miroslav Fojta

Tomáš Navrátil

 

Publikováno: Středa 15.09.2021 00:00

Akce dokumentů