E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýstava: Chemie a PřF UK – sto let spolu

Chemická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Katedra analytické chemie a Knihovna chemie srdečně zvou na výstavu uspořádanou u příležitosti 100. výročí založení Přírodovědecké fakulty UK. Výstava je otevřena denně v prostorách Knihovny chemie, Hlavova 8, Praha 2. Vstup volný.

Termín: 10. září 2020 – 31. května 2021, po–čt: 8:00–17:00, pá: 10:00–12:00

Místo: Knihovna chemie PřF UK, Hlavova 8, Praha 2

Výstava přibližuje historii výuky chemie a výzkumu v tomto oboru přírodovědy na Univerzitě Karlově. V první části je připomenuta staletá tradice chemie na UK, neboť již v nejstarších dobách, po založení univerzity roku 1348, byly chemické znalosti součástí výuky zejména na filozofické (artistické) a lékařské fakultě. Skutečné přednášky z chemie zahájil v roce 1738 profesor lékařské fakulty Jan Antonín Scrinci (1697–1773). Prudký rozvoj přírodních věd během první poloviny 19. století vedl v roce 1848 k jejich přesunu na filozofickou fakultu, kde zaujaly místo jako svébytné obory. Pokračující rozmach chemie i ostatních přírodních věd vedl v roce 1909 profesorský sbor filozofické fakulty k podání návrhu na vznik samostatné přírodovědecké fakulty. V důsledku první světové války došlo k jeho uskutečnění až v roce 1920. V druhé části přibližuje výstava vývoj přírodovědecké fakulty v uplynulých sta letech, s přihlédnutím k vývoji její chemické sekce. Jsou připomenuti význační absolventi chemie, významné osobnosti jednotlivých kateder i jejich současné vědecké zaměření. Pozornost je věnována i místům výuky chemie na Univerzitě Karlově. Přední místo na výstavě patří i životu a dílu nejznámější osobnosti spojené s přírodovědeckou fakultou, nositeli Nobelovy ceny profesoru Jaroslavu Heyrovskému, odkazu a rozvoji jím objevené polarografie. V expozici jsou vystaveny předměty dokumentující chemický výzkum v uplynulých sto letech, včetně původního Heyrovského polarografu a jeho nejmodernější varianty o velikosti USB disku.

Koncepce, texty a výběr exponátů: Karel Nesměrák (Katedra analytické chemie PřF UK) a Radek Chalupa (Katedra učitelství a didaktiky chemie)
Poděkování za spolupráci: vedoucí kateder chemické sekce PřF UK, Oddělení vnějších vztahů PřF UK, autoři fotografií a další
Výstavnictví: Knihovna chemie PřF UK

Kontakt na hlavního autora výstavy: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D., e-mail: nesmerak@natur.cuni.cz

Postery z výstavy si můžete prohlédnout rovněž virtuálně:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Publikováno: Pátek 11.09.2020 23:00

Akce dokumentů