E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVýstava „Tajemství jména“

Katedra analytické chemie a Knihovna chemie Vás zvou na výstavu věnovanou poznání osudů těch, kteří zanechali v chemické laboratoři trvalou stopu. Výstava je otevřena denně v prostorách Knihovny chemie, Hlavova 8, Praha 2. Vstup volný.

Chemická laboratoř má za sebou dlouhá staletí vývoje, od kuchyní a dílen řemeslníků, přes dílny alchymistů a prubířů a oficíny lékárníků až po moderní chemické laboratoře. A neméně tak dlouhý vývoj má za sebou i laboratorní technika, tedy nádoby, pomůcky a přístroje určené výhradně pro chemické práce. Ty nejstarší vychází z nádob kuchyňských, jak je patrné na pojmenování například jedné z nejběžnějších laboratorních nádob, kádinky, česky doslova vyjádřeno malé kádě. Názvy laboratorního vybavení mají často eponymický základ, tedy obsahují jméno jejich objevitele či toho, kdo je zpopularizoval.

Výstava se zaměřuje na odkrytí tajemství pojmenování chemických nádob a pomůcek, na zmapování osudů těch, kteří tak zanechali trvalou stopu v chemické laboratoři. A díky aktivní roli, kterou sehrává jimi inovovaná laboratorní technika při zásadních chemických objevech, také v lidských dějinách. Na výstavě se setkáte s reakčními nádobami, pomůckami k filtraci a destilaci a dalšími zástupci laboratorní techniky. Dozvíte se, kdo byli chemikové, po nichž jsou dané pomůcky nazvány, a co je vedlo k jejich konstrukci. Odkryjete tajemství některých názvů laboratorních zařízení, která překvapivě nenesou jméno po svém objeviteli. Zjistíte, které laboratorní pomůcky mají vztah k našim zeměpisným šířkám, či které laboratorní zařízení má nejstarší eponymické pojmenování a že ho naleznete i ve své domácnosti. V expozici jsou kromě obrazové dokumentace vystaveny i vybrané předměty z laboratorní techniky, včetně rekonstrukce slavného Hippokratova rukávu.

Návštěva expozice je vhodná jak pro studenty chemie, tak jejich pedagogy, coby efektivní pobídka pro zasazení běžné součásti jejich každodenního laboratorního života do historického kontextu a následného prohloubení vlastní chemické identity. Zároveň je příležitostí k bližšímu pochopení mnohotvárnosti světa chemie a pěti tisíc let její historie pro ty, co se s ní postupně seznamují během studia.

Termín: 10. června 2022 – 31. května 2023, po–čt: 8:00–17:00, pá: 10:00–12:00

Místo: Knihovna chemie PřF UK, Hlavova 8, Praha 2

Autoři: doc. RNDr. Karel Nesměrák, Ph.D., Mgr. Radek Chalupa

Publikováno: Středa 08.06.2022 13:35

Akce dokumentů