E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVynikající úspěch studentů katedry analytické chemie

Studenti Katedry analytické chemie naší fakulty nás dne 9. listopadu 2011 výborně reprezentovali na 13. Slovenské studentské vědecké konferenci pořádané na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě.

Naši studenti obsadili následující umístění:

Sekce Analytická chemie I – Elektroanalytická chemie:

2. místo Bc. Milan Libánský (Stanovení arbutinu na uhlíkové pastové elektrodě. Vedoucí práce: Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.; Mgr. Hana Dejmková),

4. místo Bc. Andrea Hájková (Polarografické a voltametrické stanovení genotoxického 2-aminofluoren-9-onu. Vedoucí práce: RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.),

6./7. místo Bc. Eva Horáková (Voltametrické stanovení 4-nitrobifenylu na rtuťovým meniskem modifikované stříbrné pevné amalgamové elektrodě. Vedoucí práce: RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.),

6./7. místo Bc. Jan Dědík (Využití tištěných uhlíkových elektrod v elektroanalýze aminoderivátů polyaromatických uhlovodíků. Vedoucí práce: RNDr. Karolina Pecková, Ph.D.; Mgr. Hana Dejmková).

Gratulujeme!

Publikováno: Úterý 22.11.2011 00:00

Akce dokumentů