E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVynikající úspěch studentů katedry analytické chemie

Studenti Katedry analytické chemie naší fakulty nás dne 10. listopadu 2010 výborně reprezentovali na 12. Slovenské studentské vědecké konferenci pořádané na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě. Získali čtyři vítězná místa.

Studenti Katedry analytické chemie naší fakulty nás dne 10. listopadu 2010 výborně reprezentovali na 12. Slovenské studentské vědecké konferenci pořádané na Slovenské technické univerzitě v Bratislavě.

Naši studenti obsadili následující umístění

Sekce Analytická chemie I - Analýza vzorků životního prostředí:

1. místo Vendula Burdová (Polarografické a voltametrické stanovení genotoxického 4-nitroindanu na rtuťové kapající, visící rtuťové kapkové a stříbrné pevné amalgamové elektrodě. Vedoucí práce: RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.),

3. místo Jan Dědík (Využití leštěné stříbrné pevné amalgámové kompozitní elektrody pro voltametrické stanovení nitrovaných environmentálních polutantů. Vedoucí práce: RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.).

Sekce Analytická chemie II - Analýza potravin

3. místo Jana Tvrdíková (Voltametrické stanovení 1,8-dinitronaftalenu pomocí krystalové stříbrné amalgamové elektrody. Vedoucí práce: Mgr. Aleš Daňhel a prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.), práci navíc bylo uděleno zvláštní ocenění za excelentní formu písemného zpracování práce

4. místo Tereza Rumlová (Voltametrické stanovení 5-nitrochinolinu na uhlíkové filmové elektrodě. Vedoucí práce: Mgr. Ivan Jiránek a prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.).

Gratulujeme!

Publikováno: Středa 17.11.2010 09:40

Akce dokumentů