E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVIII. potlach o vybraných kapitolách z (bio)elektroanalytické chemie

Katedra analytické chemie PřF UK, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i, a Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., ve spolupráci s odbornými skupinami Analytické chemie a Elektrochemie České společnosti chemické a Metrohm Česká republika s.r.o. si vás dovolují pozvat na neformální seminář Potlach č. VIII o vybraných kapitolách z (bio)elektroanalytické chemie aneb pojďme společně lépe rozumět tomu, co děláme. Seminář proběhne v úterý 18. února 2020 od 10:00 do zhruba 16:00 posluchárně Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského, v.v.i., Dolejškova 2155/3, Praha 8.

Program (časy budiž chápány jako přibližné)

10:00 Miroslav Fojta, Karolina Schwarzová: Zahájení, organizační záležitosti

10:15 Hana Dejmková: Jak a kterak na elektrochemii v průtoku III, aneb Jeden potenciál v amperometrii? A není to málo, Antone Pavloviči?

11:15 přestávka, občerstvení

11:30 Alan Liška: Radosti a strasti elektrochemie v nevodných prostředích I.

12:30 oběd (Metrohm Česká republika Vás zve na pizzu přímo v místě konání)

14:00 Alan Liška: Radosti a strasti elektrochemie v nevodných prostředích II

15:00 Tomáš Navrátil, Miroslav Fojta, Karolina Schwarzová, Peter Barath (a kdokoli z pléna): Co nového se letos v naší komunitě událo, děje a bude dít

15:30 Ad hoc příspěvky, volná diskuse k tématům a informace o dalších akcích (včetně výhledu k Potlachu IX)

16:00 Předpokládaný konec (následuje neformální pokračování v debatě v sále nebo v přilehlých či odlehlých prostorách)


Za PřF UK

Za BFÚ AV ČR

Za ÚFCH JH AV ČR

Karolina Schwarzová

Miroslav Fojta

Tomáš Navrátil

Publikováno: Pátek 31.01.2020 00:00

Akce dokumentů