E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSoutěž „O cenu Karla Štulíka“ 2023 – program

Katedra chemie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie České společnosti chemické a Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. pořádá 26. ročník soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci v oboru analytická chemie soutěž „O cenu Karla Štulíka“ 2023.

Soutěž se bude konat 8. 2. 2023 v prostorách Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na Chittussiho 1077/10, Slezská Ostrava. Soutěž probíhá pod záštitou děkana Přírodovědecké fakulty OU pana doc. RNDr. Jana Hradeckého, Ph.D.

Program

 

8:30 – 9:00

Registrace soutěžících

9:00 – 9:20

Zahájení soutěže a představení poroty

9:20 – 9:45

Anna Amirianová: Vývoj LC-MS metody pro analýzu metabolitů mykobakterií Ústav analytické chemie, FCHI VŠCHT Praha, 2. NMgr.

9:45 – 10:10

Vojtěch Bičák: Stereochemie tetranitrokalix[4]arenů Ústav chemického inženýrství, VŠCHT Praha, 2. Bc.

10:10 – 10:35

Jakub Harvalík: Studium přípravy derivátů močoviny a sledování jejich komplexačních vlastností s vybranými anionty Ústav analytické chemie, VŠCHT Praha, 1. NMgr.

10:35 – 10:50

Přestávka

10:50 – 11:15

Jan Hlávka: Stanovení těkavých a netěkavých produktů dusitanu v uzeninách Katedra analytické chemie, PřF UK Praha, 2. NMgr.

11:15 – 11:40

Kateřina Hrabáková: Extrakce sady organických UV filtrů z vodných matric pomocí hluboce eutektických rozpouštědel Katedra analytické chemie, PřF UK Praha, 2. NMgr.

11:40 – 12:05

Ján Hrouzek: Štúdium vybraných parametrov analytických metód na kontrolu kontaminácie propolisu a iných včelích produktov Ústav analytickej chémie, FChPT STU Bratislava, 1. NMgr.

12:05 – 13:05

Přestávka na oběd

13:05 – 13:30

Anna Kosmáková: Využití monolitických kapilárních reaktorů pro online přípravu proteomického vzorku Ústav chemie, PřF MU Brno, 2. NMgr.

13:30 – 13:55

Tomáš Lener: Analýza historického farmaceutického přípravku s obsahem čekanky z 18. století Katedra analytické chemie, PřF UK Praha, 1. NMgr.

13:55 – 14:20

Barbora Mudrová: Studium farmakokinetiky protinádorového léčiva topotekanu při jeho periokulární aplikaci pomocí hydrogelového nosiče Katedra analytické chemie, PřF UK, 2. NMgr.

14:20 – 14:45

Lívia Rigasová: Nástroje pro rozpoznávání biomolekul Ústav chemie, PřF MU Brno, 1. NMgr.

14:45 – 15:00

Přestávka

15:00 – 15:25

Dorota Sklenárová: Imunomagnetické stanovení s využitím foton-upkonverzních nanočástic pro detekci rakovinných biomarkerů Ústav biochemie, PřF MU Brno, 2. NMgr.

15:25 – 15:50

Jan Valášek: Využití matematického plánování v optimalizaci spojení mikrokolonové LC/MS Ústav chemie, PřF MU Brno, 2. NMgr.

15:50 – 16:15

Martin Šefčík: Vývoj degradačních cel pro studium oxidačního stresu léčiv Katedra analytické chemie, PřF UK Praha, 2. NMgr.

16:15 – 16:40

Kristína Štafurová: Vývoj metód pre elektrochemické stanovenie chloramfenikolu a dinitraminu na amalgámových elektrodách Katedra analytické chemie, PřF UK Praha, 2. NMgr.

16:40 – 17:20

Zasedání poroty a prezentace sponzorů

17:30 – 18:00

Vyhlášení výsledků

Přiložený soubor: cirkular_CKS2023.pdf
Publikováno: Pátek 13.01.2023 00:00

Akce dokumentů