E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSeminář firmy Metrohm „Moderní elektroanalytické metody“ dne 18.5.2022

Srdečně vás zveme na seminář Semináře firmy Metrohm „Moderní elektroanalytické metody“, který proběhne dne 18.5.2022 v posluchárně CH2, Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2.

Seminář se koná pod záštitou rektora VŠCHT Praha pana prof. Dr. RNDr. Pavla Matějky a děkana PřF UK pana prof. RNDr. Jiřího Zimy. CSc.

Seminář pořádají Česká společnost chemická, Odborná skupina analytické chemie a Odborná skupina elektrochemie, Katedra analytické chemie PřF UK, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, za laskavého sponzorování firmy Metrohm Česká republika, s.r.o. a pod záštitou Divize analytické chemie Evropské chemické společnosti.

Od

Do

Přednášející, (Pracoviště)

Název přednášky

9,00

9,15

Zahájení semináře (M. Stočes a J. Barek)

 

9,15

 

10,00

Přednáška věnovaná památce prof. Ing. Karla Štulíka, DrSc.

Prof. Janata

(Georgia Tech, USA)

Reference pro elektrochemii v neideálních prostředích

10,00

10,30

Prof. Matějka

(VŠCHT Praha)

Vibrační spektroskopie: Od makrosvěta do nanosvěta

10,30

11,00

Prof. Bouzek

(VŠCHT Praha)

Matematické modelování membránových procesů

11,00

11,15

přestávka

11,15

11,45

Prof. Vacek

(UPOL Olomouc)

Elektrochemická analýza fytokanabinoidů a jejich využití v praxi

11,45

12,15

Dr. Liška

(UFCH JH)

Elektrochemické vlastnosti fotoiniciátorů na bázi acylgermanů

12,15

12,45

Ing. Volochanskyi

(VŠCHT Praha)

Vývoj metodiky přípravy plasmonických kompozitních
substrátů pro pokročilé techniky vibrační spektroskopie

12,45

13,45

                                                     oběd

13,45

14,15

Prof. Ludvík

(UFCH JH)

100 let polarografie a její význam pro fyzikální chemii

14,15

14,45

Prof. Barek

(UK Praha)

100 let polarografie a její význam pro analytickou chemii

14,45

15,15

Dr. Kozlík

(UK Praha)

Separace a predikce retenčního chování intaktních glykopeptidů v hydrofilní interakční kapalinové chromatografii

15,15

15,45

Prof. Labuda

(STU Batislava)

Analytická chemie nanomateriálů

15,45

16,00

                                                      přestávka

16,00

16,30

Dr. Stočes

(Metrohm ČR)

Proč je elektrochemie klíčem k budoucnosti

16,30

17,30

Předání cen Metrohm 2022

17,30

 

Raut a návštěva Demonstrační laboratoře firmy Metrohm na PřF UK

Publikováno: Pondělí 02.05.2022 00:00

Akce dokumentů