E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSeminář o QCM-D (Křemenné mikrováhy s analýzou disipace energie)

Ve čtvrtek 22. 9. 2011 od 10hod. proběhl na Katedře analytické chemie miniseminář s firmou Chromspec, námětem bylo seznámení s technikou QCM-D. Specialistka švédské firmy Q-Sense paní Jennie Wikström ve své přednášce a následné diskuzi hovořila o možnostech studia vlastností tenkých vrstev a nanočástic na různých senzorech. Tato technika slouží i ke sledování dějů na površích nejen v průtokovém režimu.
q-sense_E4
obrázek

Ve čtvrtek 22. 9. 2011 od 10hod. proběhl na Katedře analytické chemie miniseminář s firmou Chromspec s.r.o., jehož námětem bylo seznámení se s technikou QCM-D (Quartz Crystal Microballance with Dissipation Monitoring). Aplikační specialistka spolupracující švédské firmy Q-Sense (http://www.q-sense.com/) paní Jennie Wikström ve své přednášce a následné diskuzi seznámila přítomné s možnostmi studia vlastností (hmotnosti, tloušťky, hustoty a viskozity) tenkých vrstev a nanočástic na různých senzorech. Tato technika slouží rovněž ke sledování dějů na površích a to nejen v průtokovém režimu.

Publikováno: Čtvrtek 22.09.2011 10:00

Akce dokumentů