E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníSeminář firmy Metrohm „Moderní elektroanalytické metody“ dne 23.6.2021

Katedra analytické chemie PřF UK, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Česká společnost chemická, Odborná skupina analytické chemie a Odborná skupina elektrochemie, za laskavého sponzorování firmy Metrohm Česká republika, s.r.o. a pod záštitou Divize analytické chemie Evropské chemické společnosti Vás srdečně zvou na on-line semniář „Moderní elektroanalytické metody“ dne 23.6.2021. Akce se se koná pod záštitou rektora VŠCHT Praha prof. P. Matějky a děkana PřF UK prof. J. Zimy v rámci oslav 10. výročí působení firmy Metrohm CZ.

Online registrace pro odkaz na připojení: Cena Metrohm 2021

Program

9:00–9:15

Zahájení semináře (P. Barath a J.Barek)

9:15–10:00

Přednáška věnovaná památce prof. Ing. Karla Štulíka, DrSc.

 

L. Kavan (ÚFCH JH): Elektrochemické aspekty konverze solární energie na elektrickou

10:00–11:00

Předání cen Metrohm

11:00–11:15

přestávka

11:15–11:45

J. Špaček (Firebird Biomolecular Sciences Florida, USA): Analytická chemie hledá život na Venuši a Marsu

11:45–12:15

J. Fischer (PřF UK): Nové směry v katodické voltametrie biologicky aktivních organických látek

12:15–12:45

M. Švecová (VŠCHT): Pokročilé techniky vibrační spektroskopie

12:45–13:15

H. Dejmková (PřF UK): Možnosti aplikace pulsní amperometrie

13:15–14:00

přestávka

14:00–14:30

P. Janoš (FŽP UJEP): Trendy v iontové chromatografii

14:30–15:00

M. Auersvald: (VŠCHT): Využití elektrochemických titračních metod pro analýzu bioolejů z pyrolýzy lignocelulózy

15:00–15:30

M. Král (VŠCHT): Povrchová Ramanova spektrometrie a mikroskopie

15:30–16:00

J. Sopoušek (MU): Elektrochemická impedanční spektroskopie a blokování nanopórů ve vrstvách polystyrenových nanočástic

16:00–16:30

M. Komendová (PřF MU): Vícekanálové separační zařízení s paralelní elektrochemickou detekcí

16:30–17:00

M. Stočes (Metrohm ČR): Nové perspektivy přístrojového vybavení pro elektrochemickou laboratoř

Publikováno: Čtvrtek 10.06.2021 00:00

Akce dokumentů