E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníProgram semináře firmy Metrohm Moderní elektroanalytické metody dne 5.2.2020 v posluchárně CH 2

Seminář se koná pod záštitou děkana PřF UK v rámci oslav 100. výročí založení PřF UK a pod záštitou Divize analytické chemie Evropské chemické společnosti. Pořádají: Česká společnost chemická (Odborná skupina analytické chemie a Odborná skupina elektrochemie), Katedra analytické chemie PřF UK a Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR za laskavého sponzorování firmy Metrohm Česká republika, s.r.o.

Program

9:00–10:00          Prohlídka demonstrační laboratoře firmy Metrohm na PřF UK a občerstvení

10:00–11:00        Přednáška věnovaná památce Prof. Ing. Karla Štulíka, DrSc.

                               J. Reiter (BMW group): Lithium-ion batteries – How electrochemistry and analytical chemistry help to understand the processes and improve the performance

11,00-11,30          Přednáška věnovaná památce Prof. Ing. Karla Vytřase, DrSc.

                                I. Švancara (Univerzita Pardubice): Tři desetiletí elektrochemické stripping analýzy v Pardubicích aneb Z mých vzpomínek na Karla Vytřase

11:30–12:00        Předání cen Metrohm

12:00–12:30        občerstvení

12:30–13:00        M. Hof (ÚFCH JH AV ČR): Fluorescence: Many possibilities, but one main limitation

13:00–13:30        K. Bouzek (VŠCHT Praha): Vývoj alkalického svazku na bázi anion selektivního polymerního elektrolytu pro elektrolyticky rozklad vody

13:30 14:00         J. Urban (Masarykova Univerzita): Miniaturizované separační systémy s integrovanou elektrochemickou detekcí

14:00 14:30         Přednáška věnovaná památce Prof. RNDr. Milana Kotoučka, CSc.

                                J. Skopalová (Univerzita Palackého): Voltametrie a hodnocení pálivosti paprik

14:30–15:00        P. Barath (Metrohm ČR): Nové perspektivy přístrojového vybavení pro elektrochemickou laboratoř

15.00–18:00        Raut a návštěva Demonstrační laboratoře firmy Metrohm na PřF UK

Publikováno: Čtvrtek 30.01.2020 00:00

Akce dokumentů