E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPozvánka na seminář Elektrochemické (bio)senzory pre analytické a biomedicínske aplikácie dne 6.11.2022

Ústav analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave v spolupráci s Odbornými skupinami Analytickej chémie Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV a České společnosti chemické, Divíziou analytickej chémie Európskej chemickej spoločnosti, s podporou firmy Metrohm Slovensko a Metrohm ČR si dovoľujú študentov a odbornú verejnosť pozvať na odborný seminár „Elektrochemické (bio)senzory pre analytické a biomedicínske aplikácie“. Dátum a miesto konania: 8. 11. 2022, FCHPT STU, prednášková miestnosť CH16.

Program seminára:

 

8:30–8:45

Otvorenie seminára

Úvodné slová prof. Ing. Ľubomír Švorc, DrSc. (Ústav analytickej chémie, FCHPT STU v Bratislave)

8:45–9:15

Elektrochemické biosenzory ako potenciálna platforma na včasnú diagnostiku nádorových ochorení

Ing. Štefánia Hrončeková, PhD. (Oddelenie glykobiotechnológie, Chemický ústav SAV, v. v. i.)

9:15-10:15

Electrochemical monitoring of various biomarkers

prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. (Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha)

10:15-10:45

(Bio)chemicky modifikované elektródy vo voltampérometrickej analýze  (Venované pamiatke profesora D. Bustina)

prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. (Ústav analytickej chémie, FCHPT STU v Bratislave)

10:45-11:00

Spoznajte firmu Metrohm

Ing. Milan Láska (Metrohm Slovensko, s.r.o.(

 

Publikováno: Pondělí 31.10.2022 00:00

Akce dokumentů