E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPozvánka na přenášku pana prof. RNDr. Svatopluka Civiše, CSc., DSc.

Katedra analytické chemie PřF UK a odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické si Vás dovolují pozvat na přednášku „Časově rozlišená infračervená emisní spektroskopie s Fourierovou transformací a její aplikace“, kterou přednese pan prof. RNDr. Svatopluk Civiš, CSc., DSc. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského, AV ČR). Přednáška se koná v úterý 22. února 2022 ve 14:00 v posluchárně CH2 (Chemický ústav PřF UK, Hlavova 8, Praha 2).
Publikováno: Úterý 15.02.2022 00:00

Akce dokumentů