E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPozvánka na habilitační přednášku paní RNDr. Lucie Korecké, Ph.D.

Katedra biochemie PřF Univerzity Palackého v Olomouci si dovoluje pozvat k účasti na přednášce před odbornou veřejností v rámci habilitačního řízení v oboru Biochemie, kterou přednese RNDr. Lucie Korecká, Ph.D na téma „Enzymy a nanomateriály – nové trendy v imunoanalytických metodách“. Přednáška proběhne pouze online formou dne 19.5.2021 v 10:00 hodin prostřednictvím platformy MS Teams.

Odkaz na spojení: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3ea7bde058bd4c52b97b13c3eb30deff%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=c7c1be2c-fc2a-411e-892e-a9236c970cda&tenantId=0bc2f20e-02ff-4b63-a04a-5fb58043de89

 

Anotace:

Enzymy jsou v biochemii využívány pro studium metabolických pochodů, kde umožňují pochopit i nejsložitější biochemické děje. V klinické laboratorní diagnostice patří monitorování vybraných enzymů mezi základní biochemická vyšetření. Změny v enzymové aktivitě jsou často odrazem patologických změn v organismu. Své pevné místo mají ale také v imunoanalytických metodách (EIA, ELISA, FIA), kde fungují jako citlivé indikátory zodpovědné za výsledný měřený signál. Tyto metody jsou rutinně využívány pro analýzu a kvantifikaci biologicky aktivních molekul nízko- či vysokomolekulární povahy (alergenů, metabolitů, biomarkerů různých onemocnění, toxinů apod.). I přes svou citlivost jsou v poslední době v těchto aplikacích enzymy doplňovány nebo nahrazovány syntetickými nanomateriály. Ty jsou tvořeny z různých materiálů, jsou variabilní v prostorovém uspořádání, velikosti i povrchové funkcionalizaci. Díky tomu rozšiřují možnosti detekčních metod a přispívají ke zvýšení výsledné citlivosti stanovení.

Přednáška bude věnována novým trendům v oblasti imunoanalytických metod se zaměřením na využití enzymů v kombinaci s nanomateriály  či nanomateriálů samotných. Budou zmíněny i možnosti využití elektrochemických imunosenzorů založených na principu enzymové imunoanalýzy.

Publikováno: Úterý 11.05.2021 00:00

Akce dokumentů