E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení11. ročník soutěže „Cena Metrohm“

Metrohm Česká republika s.r.o. ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie a Odbornou skupinou elektrochemie České společnosti chemické vyhlašuje 11. ročník soutěže Cena Metrohm 2022.

Pro rok 2022 jsou vyhlášeny následující ceny.

1. Cena Metrohm za nejlepší publikaci mladého chemika (do 35 let)

Uděluje se 5 cen, každá dotovaná částkou 10 000 Kč:

  • 3 ceny v oblasti elektroanalytické chemie
  • 1 cena v oblasti UV-VIS-NIR spektroskopie a Ramanovy spektrometrie
  • 1 cena v oblasti kapalinové chromatografie pro separaci iontových a polárních látek

Soutěžící nechť zašlou pdf-verzi své publikace, vyšlé v roce 2021, e-mailem na adresy barek@natur.cuni.cz a  peter.barath@metrohm.cz spolu se svými identifikačními údaji (příjmení, jméno, pracoviště, datum narození, rodné číslo, případně členské číslo České společnosti chemické) do 15. ledna 2022.

2. Cena Metrohm za celoživotní přínos k rozvoji elektroanalytické chemie

Uděluje se jediná cena, dotovaná částkou 20 000 Kč. Nominační návrh se stručným zdůvodněním v rozsahu asi dvě stránky může zaslat jednotlivec i instituce na emailové adresy  barek@natur.cuni.cz a peter.barath@metrohm.cz do 15. ledna 2022.

O udělení ceny bude rozhodovat komise ve složení: Ing. P. Barath, prof. J. Barek, prof. J. Labuda, prof. J. Ludvík, prof. L. Trnková, prof. P. Janoš, prof. P. Matějka. Rozhodnutí této komise je definitivní a nepodléhá žádnému dalšímu schvalování jinými orgány.

Vyhlášení vítězů této soutěže proběhne na slavnostním semináři firmy Metrohm Česká republika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze dne 18. května 2022 v hybdridním formátu. V návaznosti na tento seminář proběhne workshop v demonstrační laboratoři Metrohm na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. O přesném datu budeme průběžně informovat e-mailem a na www stránkách firmy Metrohm, Chemických listů a České společnosti chemické.

 

Za Metrohm Česká republika s.r.o.

Ing. Peter Barath, Ph.D.

ředitel společnosti

 

Za Odbornou skupinu analytické chemie ČSCH

prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.

Vedoucí UNESCO laboratoře elektrochemie životního prostředí, Katedra analytické chemie PřF UK

 

Publikováno: Úterý 15.03.2022 00:00

Akce dokumentů