E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení10. ročník soutěže „Cena Metrohm“

Firma Metrohm Česká republika s.r.o. ve spolupráci s Odbornou skupinou analytické chemie a Odbornou skupinou elektrochemie České společnosti chemické vyhlašuje 10. ročník soutěže Cena Metrohm. Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2021.

A. Cena Metrohm za nejlepší publikaci mladého chemika (do 35 let)

Uděluje se pět cen, každá dotovaná částkou 10 000 Kč:

3 ceny v oblasti elektroanalytické chemie

1 cena v oblasti UV-VIS-NIR spektroskopie a Ramanovy spektrometrie

1 cena v oblasti kapalinové chromatografie pro separaci iontových a polárních látek

Soutěžící nechť zašlou pdf-verzi své publikace, vyšlé v roce 2020, e-mailem na adresy barek@natur.cuni.cz a peter.barath@metrohm.cz spolu se svými identifikačními údaji (příjmení, jméno, pracoviště, datum narození, rodné číslo, případně členské číslo České společnosti chemické) do 31. ledna 2021.

B. Cena firmy Metrohm za celoživotní přínos k rozvoji elektroanalytické chemie.

Uděluje se jediná cena, dotovaná částkou 20 000 Kč. Nominační návrh se stručným zdůvodněním v rozsahu cca 2 stránky může zaslat jednotlivec i instituce na emailové adresy barek@natur.cuni.cz a peter.barath@metrohm.cz do 31. ledna 2021.

O udělení ceny bude rozhodovat komise ve složení: Ing. P. Barath, prof. J. Barek, prof. J. Labuda, prof. J. Ludvík, prof. L. Trnková, prof. P. Janoš, prof. P. Matějka. Rozhodnutí této komise je definitivní a nepodléhá žádnému dalšímu schvalování jinými orgány.

Vyhlášení vítězů této soutěže proběhne na semináři firmy Metrohm Česká republika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Přesné datum bude oznámeno později v závislosti na vývoji pandemie, předpokládá se v květnu či červnu 2021.

Pokud  to  dovolí  situace,  proběhne  v návaznosti  na  tento  seminář  workshop v demonstrační laboratoři Metrohm na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

O vývoji situace budeme průběžně informovat e-mailem a na www stránkách firmy Metrohm, Chemických Listů a České společnosti chemické.

 

Ing. Peter Barath, Ph.D. (Metrohm Česká republika s.r.o, ředitel společnosti)

prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. (Odborná skupina analytické chemie České společnosti chemické, Katedra analytické chemie PřF UK Praha)

Publikováno: Pondělí 16.11.2020 00:00

Akce dokumentů