E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPeriodická tabulka prvků

Cyklus přednášek Chemických úterků pokračuje v letním semestru 14.5.2019 od 17:00 jako vždy v posluchárně CH1. Tentokráte se můžete těšit na informace o Periodické soustavě prvků od prvních pokusů o kategorizaci prvků až po naši výstavu před CH1. Součástí přednášky bude i povídání přímo u Tabulky s ukázkou jejího potenciálu ve výuce.
Čas 14.05.2019
od 17:00 do 18:00
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)
instalace interaktivní výstavy v budově Chemického ústavu PřF UK

Rok 2019 byl vyhlášen organizací UNESCO rokem periodické tabulky na počest 150. výročí objevu
periodického zákona. Dmitrij Ivanovič Mendělejev svým objevem položil základ pro sestavení
periodické tabulky prvků tak, jak ji známe dnes. Mendělejevův objev má pro Přírodovědeckou fakultu
zvláštní význam díky jeho blízké spolupráci s jedním ze zakladatelů chemické sekce Přírodovědecké
fakulty - profesorem Bohuslavem Braunerem. V přednášce se dozvíte nejen mnoho poučných
informací o historii a současnosti periodického systému, ale také zajímavosti o výstavě na PřF UK.

Publikováno: Středa 24.04.2019 10:30

Akce dokumentů