E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDvě stě let sporu o RKZ - Rukopisy z pohledu chemie

Další přednášku z cyklu Chemických úterků přednese Dr. Karel Nesměrák z Katedry analytické chemie Přírodovědecké fakulty UK. Přednáška proběhne 21.11.2017 od 17:00 v učebně CH2.
Čas 21.11.2017
od 17:00 do 18:30
Přiložený soubor: Nesmerak_ChU_2017B.jpg
Přidat událost do kalendáře Google
vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Dne 16. září 1817 byl nalezen Rukopis královédvorský, na podzim téhož roku pak Rukopis zelenohorský. Odpověď na otázku, jak staré tyto texty jsou, však nebyla ani po dvou stech letech
od jejich objevu nalezena. Přednáška přinese trochu neobvyklý pohled na oba texty: podíváme se na jejich chemickou podstatu a na to, co z ní pro případnou dataci vzniku RKZ plyne. Budou zmíněny
i nejnovější metody pro průzkum starých rukopisů.

Publikováno: Pátek 17.11.2017 11:20

Akce dokumentů