E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inVanda Janštová

RNDr. Vanda Janštová, Ph.D.

Kontaktní údaje
e-mail: vanda.janstova@natur.cuni.cz 
tel.: 2 21 95 10 40
Pracovna: 330 (Viničná 7, 3. p)

Vědecko-výzkumná činnost

Motivace žáků k biologii a faktory, které ji ovlivňují, účinnost různých výukových metod a možnosti výuky témat molekulární a buněčné biologie na středních školách, entomologická gramotnost (https://entoedu.online/).

Publikace: https://orcid.org/0000-0002-5950-5738

Výuka:

Seznam vedených a vypsaných absolventských prací je v SIS. Dvě obhájené diplomové práce (Mgr. Jany Filipové a Mgr. Daniely Roreitnerové (Hančlové)) získaly cenu prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia.

Granty s aktivní účastí na přípravě:

  • 2021 – 2023, Erasmus+, My Home - My Science Lab – jeden z koordinátorů
  • 2014 - 2015, GAUK, Faktory motivující řešitele celostátních kol vybraných předmětových přírodovědných olympiád (biologické, chemické a fyzikální) k účasti v soutěži – hlavní řešitel
  • 2013, GAUK, Opomíjená témata v praktické výuce biologie na gymnáziích – hlavní řešitel
  • 2013, FRVŠ, Inovace předmětu „Pozorování a pokus suborganismální II“ (MB180C30) – hlavní řešitel
  • 2012, FRVŠ, Inovace předmětu „Exkurze ve výuce biologie a přírodopisu” (MB180C11) – spoluřešitel
  • 2011, Centralizový rozvojový projekt MŠMT, Moderní biologie na dosah ruky: Interaktivní biologická laboratoř pro rozvoj talentovaných a motivovaných žáků a pedagogů středních a vyšších odborných škol – spoluřešitel
  • 2011, FRVŠ, „Laboratorní metody a pomůcky v biologii a přírodopisu” (MB180C39) - nový předmět pro studenty učitelství biologie– hlavní řešitel

Stáže a zahraniční pobyty:

03/2019, 2022 - University of Maribor, Faculty of Natural Sciences and
Mathematematics, Department of Biology, prof. Andrej Šorgo (1 týden)

05/2017 - Faculty I of Natural Science - Biological Science, Institut für Biologie, Didactics of Biology, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Halle University), prof. Martin Lindner (1 týden)

01-03/2014 - Institute of Education, Massey University, New Zealand, dr. Peter Rawlins a Adie Graham (3 měsíce)

10/2007-9/2008  - Working Holidays, New Zealand

Document Actions