E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inPlant Anatomy and Physiology - 2018/2019

MB130S50, MB130S50L, MB130S51, MB130S51L

Program of the seminars summer semester:

Program HERE.

19. 2. 2019

"domlouvací" seminář

Stanovení termínů výuky volitelných předmětů.

 
26.2.2019

Armadillo Repeat Only proteiny a rostlinná polarita

Ivan Kulich Ph.D.

(University of Regensburg and Charles University)

PDF
5.3.2019

Convergent evolution to extreme altitude in tropical East Africa

Dr. Pádraic J. Flood

(Max Planck Institute for Plant Breeding Research, Cologne, Germany)

PDF
12.3.2019

RNA love code in pollen-pistil signalling

Said Hafidh, Ph.D.

(Institute of experimental Botany (UEB AV ČR, v.v.i.),
Laboratory of Pollen Biology, Prague Czech Republic)

PDF
19.3.2019

Proteomika jako nástroj ke studiu odezvy rostlin na (a)biotické stresové faktory

RNDr. Klára Kosová, Ph.D. a Mgr. Pavel Vítámvás, Ph.D.

(Laboratoř stresové biologie a biotechnologie rostlin, Odbor rostlinné genetiky a šlchtění, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha - Ruzyně)

PDF
26.3.2019

V čem se liší biogeografie mikro- a makroorganismů?

Petr Kohout, Ph.D.

(KEBR, PřF UK)

PDF
2.4.2019

PIN auxin transporters in evolution of root gravitropism and flowering during conquest of land by plants

prof. Jiri Friml, Ph.D., Dr.rer.nat.

(Institute of Science and Technology Austria (IST Austria))

PDF
9.4.2019

Léčiva v životním prostředí a fytoremediace

Doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.

(Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Katedra organické chemie, Praha)

PDF
16.4.2019

Jak masožravé rostliny využívají jasmonáty k polapení své kořisti

Doc. Mgr. Andrej Pavlovič, PhD.

(Department of Biophysics, Centre of the Region Haná, Palacký University in Olomouc)

PDF
23.4.2019

Volno po Velikonočním pondělí

 
30.4.2019

Bude konec světa? Budoucnost přírody v antropocénu

prof. David Storch, Ph.D.

(Centrum pro teoretická studia UK a AV ČR, Katedra ekologie PřF UK)

PDF
7.5.2019

Plant Phenomics, From Sensors to Knowledge

Dr. Klára Panzarová

(Photon Systems Instruments (PSI, spol. s r.o.)

PDF
14.5.2019 Seminářové ozvěny 

 

 


Program of the seminars winter semester:

Program HERE.

2. 10. 2018

"domlouvací" seminář

Stanovení termínů výuky volitelných předmětů.

 
9.10.2018

Ozvěny z vědeckých setkání

PDF
16.10.2018

Projects on Inherited Autoimmunity and Alternative Life Forms

prof. Tomas Lindahl

nositel Nobelovy ceny za chemii (2015)

 
23.10.2018

Jak orchideje lákají opylovače 

RNDr. Jan Ponert

(KEBR, PřF UK a Botanická zahrada Hl. m. Prahy)

PDF
30.10.2018

Globální stmívání a jeho vliv na uhlíkový cyklus

doc. Mgr. Otmar Urban, Ph.D.

(Ústav výzlumu globální změny AV ČR, v.v.i.)

PDF
6.11.2018

Polycomb Repressive Complex 2 in plant growth and development – is there more to be found?

Mgr. Iva Mozgova, Ph.D.

(Centre Algatech, Institute of Microbiology CAS, CZ + University of South Bohemia, České Budějovice, CZ)

PDF
13.11.2018

Využití rostlin pro expresi léčivých látek

Mgr. Tomáš Moravec, Ph.D.

(Ústav experimentální botaniky AV ČR, Praha)

PDF
20.11.2018

Characterisation of novel transcriptional regulators of auxin biosynthesis for fruit and seed morphogenesis in Arabidopsis

Hélène Robert, Ph.D.

(Mendel Centre for Genomics and Proteomics of Plant Systems, CEITEC-MU, Brno)

PDF
27.11.2018

Anatomie a morfologie dřevin: funkční a ekofyziologické vztahy

Doc. Roman Gebauer

(Mendelova univerzita v Brně)

PDF
4.12.2018

Slepé cesty rostlinných biotechnologií ve spirále času?

prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.

(Emeritní profesor Katedry experimentální biologie rostlin PřF UK)

PDF
11.12.2018

RNA love code in pollen-pistil signalling

Said Hafidh, Ph.D.

(Institute of experimental Botany (UEB AV ČR, v.v.i.), Laboratory of Pollen Biology, Prague Czech Republic)

PDF
18.12.2018 Vánoční seminář

 

8.1.2019 Seminářové ozvěny, zápočty

 

 

Document Actions