E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inMgr. Stanislav VOSOLSOBĚ defense of doctoral dissertation

We cordially invite you to the defence of the doctoral dissertation Mgr. Stanislav Vosolsobě on the topic "Evolution and developmental study of membrane proteins"
When Sep 27, 2019
from 10:00 AM to 12:00 PM
Add event to calendar Google
vCal
iCal

Abstrakt
Různými přístupy fylogenetické a funkční analýzy vybraných membránových signálních proteinů jsem přinesl nové důkazy, které podporují hypotézu, že molekulární evoluce proteinových rodin je výrazně dynamický, nikoliv konzervativní, proces. U rodiny periferních plasmalemových proteinů DREPP vázajících vápník, které jsou specifické pro rostlinou linii Euphyllophyta, jsem nalezl mnoho nezávislých genových duplikací spojených s vysokou flexibilitou způsobu, jakým proteiny interagují s membránou. Porovnáním třech rodin proteinů zajišťujících transport auxinu, PIN-FORMED, LAX a PILS, jsem zjistil, že se objevily na zcela odlišných úrovních evolučního stromu rostlinné říše, a ačkoliv se podílejí na fundamentálních morfogenních procesech, jako je buněčná diferenciace, zakládání orgánů a tropismy, přičemž jejich ztrátové mutace mají velmi silný fenotypový projev, prodělaly tyto genové rodiny na různých taxonomických úrovních řadu duplikací a ztrát, z čehož vyplývá, že i klíčové fyziologické procesy sdílené napříč rostlinami mohou být vykonávány proteiny podléhajícími současné evoluci. Evolučně-vývojová syntéza funkčních a fylogenetických výsledků musí být tudíž konána s velkou obezřetností, s ohledem na riziko artefaktů fylogenetické analýzy a nepatřičných zobecnění výsledků funkčních studií učiněných na omezeném počtu modelových organismů.

Published: Sep 01, 2019 12:05 AM

Document Actions