E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inSeminars programme for summer semester 2019/2020

We are already looking forward to meet you at the Department seminars!

Seminars of the Department of Ecology take place on Tuesdays between 3 and 4:30 PM, during the regular lecture periods (usually October to mid-January in winter semester, and late February to mid-May in summer semesters). In most cases, seminars take place in the lecture room B2P (Viničná 7, 2nd floor on the right, door 251), joint seminars with other departments move to larger premises.

Seminare

The seminar programme usually consists of: 

 • lectures of invited guests from both foreign and domestic institutions (typically 1-hour presentation followed by a discussion)
 • short student presentations introducing thesis research projects or reporting about their progress
 • occasional presentations of research activities of the department

After the seminars, informal discussions with the guests often continue in an nearby restaurant, such as the renowned microbrewery Pivovarský dům (The Brewery House).

About half of the seminars apart from invited presentations of foreign guests are given in Czech (the full programme is therefore available in Czech only). 

 • 18 February
  Opening of the winter semester: 
  information on courses etc., primarily (but not only) for MSc students
 • 25 February
  Presentations of 3rd year BSc students I. – in Czech
 • 3 March
  Presentations of 3rd year BSc students II.
   – in Czech
 • 10 March
  Sue Anne Zollinger 
  (Manchester Metropolitan Univ, UK) How noise pollution is impacting avian health, learning and fitness (with Dept. of Zoology, Velká zoologická lecture room)
 • 17 March
  Presentations of 3rd year BSc students III.
   – in Czech
 • 24 March
  Presentations of 1st year MSc students
 • 31 March
  Slavomír Finďo 
  (State Nature Conservancy, Slovakia) and Pavel Hulva (Dept. of Zoology, PřF UK) Cores, Corridors, Carnivores: spatial ecology of apex predators and rewilding in Central Europe (with Dept. of Zoology, Velká zoologická lecture room)
 • 7 April
  UNCE 
  (with Depts. of Zoology and Botany, Velká zoologická lecture room)
 • 14 April
  Roger Kitching 
  (Griffith Univ., Australia) Neutrality, Niches and Contingency across Space and Time: A story of tree-holes, moths and rainforests (with Dept. of Zoology, Entomologie lecture room)
 • 21 April
  Piet Spaak 
  (EAWAG, Switzerland) SeeWandel: Life in Lake Constance – the past, present and future (with Dept. of Zoology, Velká zoologická lecture room)
 • 28 April
  Johanna Mappes 
  (University of Jyväskylä, Finland), Mariella Herberstein (Macquarie University, Australia) and David Kikuchi (University of Arizona, USA) Integrating mimicry into community ecology (with Dept. of Zoology, Velká zoologická lecture room)
 • 5 May 
  Roberto Salguero-Gomez 
  (Oxford Univ., UK) A novel framework of demographic resilience (with Dept. of Botany, Krajinova lecture room)
 • 12 May
  Hans De Kroon 
  (Radboud University NijmegenNetherlands) On biodiversity mechanisms, and a biodiversity crisis (with Dept. of Botany, Krajinova lecture room)
 • 19 May
  Graham Wallis 
  (Univ. of Otago, New Zealand) Interspecific hybridization causes long‐term phylogenetic discordance between nuclear and mitochondrial genomes in freshwater fishes (with Dept. of Zoology, B311 lecture room)

Programme of UNCE (April 7)

Daniel Souto Villaros (Dept. of Ecology): Plant-pollinator mediated speciation: from extreme specialization to character divergence

Tomáš Pánek (Dept. of Zoology): Adaptation of eukaryotes to low-oxygen environments

Martina Pichrtová (Dept. of Botany): Stress tolerance mechanisms of Arctic and Antarctic filamentous green algae (Zygnematophyceae)

Petra Frýdlová (Dept. of Zoology): Determinate growth is ancestral within Squamates

Presentations of 3rd year BSc students I. (25 February)

Jan Grünwald: Populační důsledky urbanizace ptáků (školitel: Jiří Reif)

Vojtěch Koštíř: Vztah druhové rozmanitosti různých taxonomických skupin v nelesních biotopech (školitel: Ondřej Sedláček)

Jan Studecký: Načasování snášení vajec u hnízdních parazitů (školitel: Michal Šulc)

Tomáš Peš: Vývinová plasticita plazů (školitel: Lukáš Kratochvíl)

Lucie Pešová: Ochrana populací na okraji areálu (školitel: Ondřej Sedláček)

Presentations of 3rd year BSc students II. (3 March)

Artem Leščinskij: Rychlost speciace (školitel: David Storch)

Ondřej Belfin: Funkce tichých zpěvů u pěvců (školitelka: Tereza Petrusková)

Pavlína Kalendová: Proč má většina druhů malé areály rozšíření? Příčiny variability velikostí areálů (školitel: David Storch)

Presentations of 3rd year BSc students III. (17 March)

Michaela Pecinová: When the species definition is not a reproductive barrier: hybridization in wild cats (Family Felidae) (školitel: Michail Rovatsos)

Kristýna Štromajerová: Přehled alergenů produkovaných domácími roztoči (školitel: Jan Hubert)

Ivan Pyšek: Vede zvýšená koncentrace CO2 a rostoucí spad dusíku k rychlejšímu růstu rostlin napříč biomy? (školitelka: Irena Šímová)

Kateřina Plasová: Faktory ovlivňující diurnální aktivitu raků a její sezónní změny (školitel: Adam Petrusek)

Tereza Slavíčková: Mořští savci jako vrcholoví predátoři (školitel: Martin Černý)

Presentations of 1st year MSc students (24 March)

Dominik Anýž: Reproductive strategies of flowering plants in Afromontane grasslands (supervisor: Robert Tropek)

Jakub Hradečný: Phylogeography and genetic diversity of the populations of Gobius niger (Gobiidae, Gobiiformes) (supervisor: Jasna Vukić)

Martina Šretrová: Postglacial development of Cladocera community in the Prášilské lake (supervisor: Veronika Sacherová)

Timothée Lamotte: Genetic adaptation of natural population of Arabidopsis arenosa to serpentine soil (supervisor: Filip Kolář)

Published: Feb 18, 2020 09:05 AM

Document Actions