E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inProgram of the seminars is now official.

We are looking forward to see you!

Seminars of the Department of Ecology take place on Tuesdays between 3 and 4:30 PM, during the regular lecture periods (usually October to mid-January in winter semester, and late February to mid-May in summer semesters). In most cases, seminars take place in the lecture room B2P (Viničná 7, 2nd floor on the right, door 251), joint seminars with other departments move to larger premises.

The seminar programme usually consists of: 

 • lectures of invited guests from both foreign and domestic institutions (typically 1-hour presentation followed by a discussion)
 • short student presentations introducing thesis research projects or reporting about their progress
 • occasional presentations of research activities of the department

After the seminars, informal discussions with the guests often continue in an nearby restaurant, such as the renowned microbrewery Pivovarský dům (The Brewery House).

About half of the seminars apart from invited presentations of foreign guests are given in Czech (the full programme is therefore available in Czech only). 

 • 19 February
  Opening of the winter semester:
   information about courses etc., primarily (but not only) for MSc students
 • 26 February Presentations of 3rd year BSc students I. – in Czech
 • 5 March Presentations of 3rd year BSc students II. – in Czech
 • 12 March Presentations of 3rd year BSc students III. – in Czech
 • 19 March Presentations of 1st and 3rd year PhD students
 • 26 March Presentations of 1st year MSc students
 • 2 April
  UNCE 
  (with Depts. of Zoology and Botany, Velká zoologická lecture room)
 • 9 April
  Robert D. Sheldon (RDS Conservation, UK) At the edge of extinction: research and conservation of the critically endangered shorebirds (with Dept. of Zoology, Velká zoologická lecture room)
 • 16 April
  Petr Nguyen 
  (University of South Bohemia, České Budějovice) How did blue butterflies come by the highest diploid chromosome counts among all eukaryotes? (with Dept. of Zoology, Velká zoologická lecture room)
 • 23 April
  Matěj Lövy (University of South Bohemia, České Budějovice) On speciation research in blind mole rats: a case of ecological speciation? (with Dept. of Zoology, Velká zoologická lecture room)
 • 30 April
  Ondřej Sedláček 
  (Dept.of Ecology, PřF UK): Animal species reintroductions – a useless hobby or an appropriate tool in nature conservation? (with Dept. of Zoology, Velká zoologická lecture room)
 • 7 May
  Martin Hejda 
  (Institute of Botany CAS, Průhonice) The spread of global invaders and the evolutionary naivity of natives (with Dept. of Botany, Krajinova lecture room, Benátská)
 • 14 May
  Limnological seminar to Dr. Fott’s jubilee 
  (detailed program to be announced later) – in Czech

Programme of UNCE (2nd April)

Robert Tropek (Dept. of Ecology): Does biodiversity stand on the shoulders of giants? Disturbances by forest elephants in rainforests of Mount Cameroon

Vladimír Soukup (Dept. of Zoology): Uncovering mysteries of oropharyngeal morphogenesis

Tomáš Urfus (Dept. of Botany): Polyploid evolution: the ultimate way to grasp the nettle (Urtica dioica)

Martin Bartuška (Inst. for Environmental Studies): Soil organic matter and its fractions in soil

Presentation of last year BSc students I. (26th February)

 • Eliška Černohorská: Početnost ptáků a dimenzionalita prostředí (supervisor: David Hořák)
 • Barbora Kánská: Metody asistované reprodukce u plazů (supervisor: Lukáš Kratochvíl)
 • Jan Kouřil: Využití a potenciál individuálního akustického monitoringu (supervisor: Tereza Petrusková)
 • Jan Havelka: Prostorová aktivita ptáků a metody jejího kontinuální sledování (supervisor: Ondřej Sedláček)
 • Barbora Weingartová: Hodnocení rizik xenobiotik na necílové organismy a životní prostředí (supervisor: Tomáš Erban)
 • Filip Maček: Změny společenstev mravenců během sukcese (supervisor: Jan Frouz)

Presentation of last year BSc students II. (5th March)

 • Daniela Schmitzová: Estetická hodnota biodiversity (supervisor: David Hořák)
 • Tereza Zimová: Ekologická nika zástupců čeledi Chydoridae (Crustacea, Cladocera) (supervisor: Veronika Sacherová)
 • Nikola Korytová: Genetická hranice druhů u perlooček (Crustacea, Cladocera) (supervisor: Veronika Sacherová)
 • Matěj Znamínko: Mobilizace subglaciálních mikroorganismů během odledňování a jejich export do proglaciálních ekosystémů (supervisor: Marek Stibal)
 • Michal Bakeš: Sumec velký (Silurus glanis): Je globální oteplování hlavní příčinou rostoucích úlovků největšího predátora sladkých vod Evropy? (supervisor: Martin Čech)

Presentation of last year BSc students III. (12th March)

 • Adéla Varvažovská: Vliv antropogenního znečištění těžkými kovy na sladkovodní bezobratlé (supervisor: Robert Tropek)
 • Dominik Anýž: Importance of butterflies for pollination of flowering plants (supervisor: Robert Tropek)
 • Adriana Hološková: Mechanizmy pôsobenia intenzifikácie poľnohospodárstva na vtáčie populácie (supervisor: Jiří Reif)
 • Anastasia Linyucheva: Užitečnost modelů vhodnosti stanovišť při výzkumu prostorové distribuce stanovišť orchidejí (supervisor: Pavel Kindlmann)
 • Michaela Žabková: Dlouhodobé změny zpěvu v rámci jednotlivých pěvčích populace (supervisor: Tereza Petrusková)
 • Tereza Kundelová: Determinanty abundancí živočichů (supervisor: David Storch)
 • Viktória Homolová: Populační trendy afrických savců (supervisor: David Storch)

Presentations of 1st and 3rd year PhD students (19th March)

 • Ishmeal Nubitgha Kobe: Pollination networks in tropical and temperate montane grasslands (1st year, supervisor: Robert Tropek)
 • Nuria Viñuela Rodríguez: Phylogeography of selected genera of Leuciscinae from the Greek Ionian basin (3rdyear, supervisor: Jasna Vukić)
 • Klára Pyšková: The importance of refugia for maintaining functionality of savanna ecosystem in Kruger National Park: disentangling natural long-term dynamics from management interventions (3rd year, supervisor: David Storch)

Presentations of 1st year MSc students (26th March)

 • Lenka Váňová: Trends in population time series within variously defined population categories in the GPDD database (supervisor: David Storch)
 • Dmitrii Parshin: Hormonal regulation of sexual size dimorphism in the gecko Paroedura picta: the effect of female reproduction (supervisor: Lukáš Kubička)
 • Laura Mlynárová: Communities of spiders along a successional gradient in tropical montane forests of New Guinea (supervisor: Robert Tropek)
 • Blanka Navrátilová: Is the resistance of the flour mite Acarus siro to biocides related to their microbiota (supervisor: Jan Hubert)
Published: Jan 30, 2019 10:05 AM

Document Actions