E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Libraries | cuni.cz | CIS More

česky | english Log inPetr Pokorný

External member of the Laboratory.Lecturer and tutor. He is employed in the Center of Theoretical Study, Charles University in Prague. His main professional interest is vegetation development in the last Quaternary climatic cycle, namely the Holocene. He collaborates with archaeologists on several local, as well as international projects, like palaeoecological investigation of the Middle Nile, Sudan.

contact: Pokorny@cts.cuni.cz

personal pages

.

Selected publications in the period  from 2010 to 2014:

Pokorný P.; van der Knaap W. O. (2010): Na Bahně (Czech Republic): Vegetationdevelopmentoverthe last 2.5 millennia in theEastern Bohemian lowland. Grana 49:79 – 81.

Pokorný P., Sádlo J., Bernardová A. (2010): HolocenehistoryofCladiummariscus (L.) Pohl in the Czech Republic. Implicationsfor species populationdynamics and palaeoecology. Acta Palaeobotanica 50(1): 65-76.

Cílek V., Pokorný P., Suková L., Pokorná A., Sovová Z. (2010): Člověk a písek – hledání neolitické krajiny v egyptské Západní poušti. Pražské egyptologické studie VII:37-49.

Pokorný P., Šída P., Chvojka O., Žáčková P., Kuneš P., Světlík I., Veselý J. (2010):Palaeoenvironmentalresearchofthe SchwarzenbergLake, southern Bohemia, and exploratoryexcavationsofthiskeyMesolithicarchaeological area. Památky archeologické 101:5-38.

Šída P., Pokorný P., Chvojka P., Kuneš P. (2010): Výzkum okolí jezera Švarcenberk v letech 2005 – 2008. In: Krištuf P., Vařeka P. (eds.), Opomíjená archeologie 2007 – 2008. Pp. 36-45.

Šmejda L., Chytráček M., Pokorný P., Kočár P. (2010): Nové poznatky z výzkumu hradiště Vladař u Žlutic, okr. Karlovy Vary. In: Krištuf P., Vařeka P. (eds.), Opomíjená archeologie 2007 – 2008. Pp. 46-53.

Žák K., Cílek V., Danielisová A., Hlaváč J., Kadlec J., Kyncl T., Pokorný P., Světlík I. (2010): Holocenní profil ve stavební jámě malé vodní elektrárny Hýskov a jeho přínos k poznání vývoje nivy Berounky. Český kras 36:42-51.

Pokorný P., Šída P., Novák J., Prostředník J. (2010): Neolitická těžba v Jizerských horách pohledem pylové a antrakologické analýzy. Archeologické rozhledy 62:587-607.

Řičánková V., Robovský J., Pokorný P. (2010): Tundras and ClimateChange: A MammalianPerspective. In: Gutierrez B., Pena C. (eds.), Tundra: Vegetation, Wildlife and ClimateTrends. Nova Science Publisher, Inc. Pp. 151-160.

Pokorný P. (2010): Nečekané možnosti pylové analýzy v vztahu k archeologii. Živá archeologie 11/2010:26-31.

Chytráček M., Danielisová A., Pokorný P., Šmejda L. (2010): Komplexní výzkum pravěkého hradiště na stolové hoře Vladař. Živá archeologie 11/2010:45-50.

Chytráček M., Šmejda L., Danielisová A., Pokorný P., Křivánek R., Kočár P., Klsák J. (2010):Blockbalkenkonstruktionen des 5. Jahrhunderts v. Chr. imFeuchtbodenmilieuderVorburg des Burgwalls Vladař in Westböhmen. Fines Transire 19:183-192.

Šída P., Pokorný P. (2011): Zjišťování archeologického potenciálu krajiny pomocí kvartérně geologického mapování na příkladu Třeboňska. Archeologické rozhledy 63:485-500.

Šída P., Chvojka O., Pokorný P., Novák J. (2011): Výsledky první etapy výzkumu mezolitické lokality Švarcenberk 11 u Ponědrážky (okr. Jindřichův Hradec). Archeologické výzkumy v jižních Čechách 24:5-18.

Danielisová A., Pokorný P. (2011):Pollen and Archeology in GIS. TheoreticalConsiderations and ModifiedApproachTrstiny. In Verhagen P., PosluschnyA.G., Danielisová A. (eds.), Go YourOwn Least CostPath: Spatial technology and archaeologicalinterpretation. Proceedingsofthe GIS session at EAA 2009, Rivadel Garda. BAR (BritishArchaeologicalReports) International Series 2284. Oxford, UK. Pp. 33-45.

Pokorný P. (2011):Neklidné časy. Kapitoly ze společných dějin přírody a lidí. Dokořán, Praha. 369 pp.

Pokorný P. (2011): Česká krajina a kolapsy. In: Bárta M., Kovář M. (eds.), Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností. Academia, Praha. Pp. 675-704.

Pokorný P., van der Knaap W. O. (2011): Brve (Czech Republic): Vegetationdevelopmentoverthe last about 2.5 millennia in the Bohemian Lowlandclose to Prague. Grana 50:311-313.

Giesecke T., BennettK.D., Birks H.J.B., Bjune A.E., Bozilova E., Feurdean A., Finsinger W., Froyd C., Pokorný P., Rösch M., Tonkov S., Valsecchi V., Wolters S., Seppä H. (2011):The pace ofHolocenevegetationchange - testingforsynchronousdevelopments. Quaternary Science Reviews 30:2805-2814.

Novák J., Lisá L., Pokorný P., Kuna M. (2012): Charcoal analyses as an environmental tool for the study of Early Medieval sunken houses infills in Roztoky near Prague, Czech Republic. JournalofArchaeological Science 39:808-817.

Albert B. M., Pokorný P. (2012):Pollentaphonomy and hydrology at Vranský potok versus Zahájí alluvial pollensites: Methodological Implications for cultural landscape reconstruction in the Peruc sandstone area, Czech Republic. IANSA 3(1):85-101.

Chytráček M., Danielisová A., Pokorný P., Kočár P., Kyselý R., Kyncl T., Sádlo J., Šmejda L., Zavřel J. (2012): Vzestupy a pády regionálního mocenského centra. Přehled současného stavu poznání pravěkého opevněného areálu na Vladaři v západních Čechách. (Rises and Fallsof a RegionalPower Center. An Overview of the Current State of Knowledge of the Prehistoric Fortified Area at Vladař in Western Bohemia.) Památky archeologické 103:273-338.

Šída P., Vondroušková I., Pokorný P., Novák J. (2012): Neolitický těžební a zpracovatelský areál ve Velkých Hamrech I. Pojizerské archeologické studie 1:1-132.

Chytráček M., Tomková K., Pokorný P., Danielisová A. (2012): Der Vladař im Mittelalter. Fines Transire21:103-109.

Pokorný P., Pokorná A. (2013): “Agoul landscapes” in theoasesofthe Western Desert of Egypt: Ecology and palaeoecologyofvegetationmounds in El-Hayz, SouthernBahriya. In: Dospěl M., Suková L. (eds.), BahriyaOasis. RecentResearchintothe Past ofanEgyptianOasis. Charles University in Prague, FacultyofArts. Pp. 113-130.

Jankovská V., Pokorný P. (2013):Reevaluationofthepalaeoenvironmentalrecordoftheformer Komořanské jezero lake: late-glacial and Holocenepalaeolimnology and vegetationdevelopment in north-western Bohemia, Czech Republic. Preslia 85:265-287.

Pokorný P. (2013): Dějiny lesa. K poznání historie vztahů člověka a přírodního prostředí. In: Bárta M., Kovář M. (eds.), Civilizace a dějiny. Historie světa pohledem dvaceti českých vědců. Academia, Praha. Pp. 401-426.

Hošek J., Pokorný P., Kubovčík V., Žáčková P., Horáček I., Kadlec J., Rojík F., Lisá L., Bučkuliaková S. (2014): Late GlacialClimatic and EnvironmentalChanges in Eastern-CentralEurope: CorrelationofMultipleBiotic and Abiotic Proxies from the Lake Švarcenberk, Czech Republic. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 396:155-172.

Kozáková R., Pokorný P., Mařík J., Čulíková V., Boháčová I., Pokorná A. (2014): Early to high medieval colonization and alluviallandscapetransformationofthe Labe valley (Czech Republic): evaluationofarchaeological, pollen and macrofossil evidence. VegetationHistory and Archaeobotany DOI 10.1007/s00334-014-0447-1

Document Actions