E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníTerénní cvičení ze zoologie II

Terénní cvičení ze zoologie II. (MB170T26)

Terénní cvičení ze zoologie II. probíhající na začátku podzimního období je zaměřeno na sledování živočichů v podzimním aspektu přírody. Volně tak doplňuje Terénní cvičení ze zoologie I., které se koná v jarních měsících. Účast na cvičení II. není podmíněna absolvováním cvičení I.

 

Anotace předmětu:

Exkurze je složena ze dvou prolínajících se částí, v každé z nich je kladen důraz na praktické využití poznatků/dovedností při výuce biologie/přírodopisu a schopnosti předat tyto poznatky středoškolským studentům:

 

 

1) část demonstrační: sběr/odchyt a/nebo pozorování zoologických objektů studenty i pedagogy v přirozených typech suchozemských i vodních biotopů. Determinace živočichů převážně pedagogy nebo za jejich pomoci.

2) část aplikační: zaměření se na konkrétní témata/úkoly využitelné v budoucí učitelské praxi a na možnosti motivace středoškolských studentů. Výstupem budou vypracované pracovní listy (např. následující témata: Ekologické nároky a morfo-ekologické adaptace živočichů v různých biotopech; srovnání stojaté vody, tekoucí vody a rašeliniště atd.), problémové úlohy, zpracované návrhy na exkurzi nebo praktická cvičení.

V rámci této části exkurze proběhne cca 4 hodinová interaktivní přednáška zaměřená na metody zážitkové pedagogiky a jejich využití při výuce biologie nebo přírodopisu.

Pro koho je exkurze určena?

Exkurze je cílená na studenty oborů zaměřených na vzdělávání a doplňujícího pedagogického studia, ale je vhodná i pro studenty odborných biologických programů a oborů, tj. biologie, ekologická a evoluční biologie i molekulární biologie a biochemie organismů.

 

 

 

V akademickém roce 2014/2015 proběhne tato exkurze v termínu 24. - 28. srpna 2015 - více info zde.

 

S dotazy se obracejte osobně, telefonicky nebo emailem na garanta exkurze:

Jitka Vilímová, katedra zoologie PřF UK, Viničná 7, 1. patro, č. místnosti 115

221951836, vilim@natur.cuni.cz

 

 

Akce dokumentů