E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMetody kvarterní paleontologie

(Paleoekologie kvartérních savců)

Exkurse s krátkým vstupním uvedením do problematiky obvykle zahrnuje demonstraci základních typů fosiliferních nalezišť (krasové výplně různého stáří, spraše, podstěnové osypy, travertiny apod.), technik jejich rekognoskace a paleontologické exploatace (výkopové techniky, odběr vzorků, plavení, extrakce fosilií, určování, stratigrafické a paleoekologické zhodnocení) včetně demonstrace vůdčích fosilií starokvartérních a holocenních sledů.   Obvykle doplněno o lehký výzkum neontologický (netopýři apod.).

Nezbytné vybavení: spacák, baterka, převlečení do jeskyní, větší batoh na transport materiálu, jídlo a ozdravné prostředky (možno doplnit průběžně), peníze. Ubytování ve skalních skrýších, jeskyňářských srubech apod. Náklady (zejm. cesta, strava a posezení v lokálech) proměnlivé dle místa konání, v některých letech i plně hrazeno z prostředků daňových poplatníků.

Blíže: I.Horáček

Akce dokumentů