E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníAktuality

Invitation to the seminar Alex Suh.pdf
EtoEko semináře ZS 2019
Bezobratlí semináře ZS 2019
EBŽ semináře ZS 2019
Obratlovci seminář ZS 2019
Entomologie semináře ZS 2019
Sova kreslená.jpg
Čtrnáct profesorských dekretů pro Univerzitu Karlovu
prof. Daniel Frynta - nově jmenovaný profesor pro obor zoologie!
V Karolinu byli jmenováni noví profesoři.
Prof. Tomáš Albrecht je z katedry zoologie!
Frynta.jpg
Frynta.jpg
Modrozelený svět hlubokomořských ryb
Obálku posledního vydání časopisu Science zdobí obrázek hlubokomořské ryby. Ilustrace se váže k článku, jehož hlavní (ko)autorkou je Zuzana Musilová z naší katedry. Studie se věnuje víceúrovňové analýze světločivných pigmentů ryb obývajících mořský mesopelagiál.
Science Musilová.jpg
P. Květina: Porucha na křižovatce světů
Bezmála všechny archaické populace dospěly během své historie ke kontaktu s civilizací. Jak se s tím vyrovnávali v rovině myšlenkové a kognitivní?
Harmonogram 19/20
prof. RNDr. Jan Zima, DrSc.
Přírodovědecká fakulta UK v Praze Katedra zoologie PřF UK s hlubokým zármutkem sděluje, že v úterý 26. března 2019 zemřel prof. Jan Zima
Smuteční oznámení prof. Jan Zima.pdf
Zima Jan b.jpg
Rozhovor s laureátem Studentského velemloka za rok 2017/2018 – Biologie
Laureátem Studentského velemloka za rok 2017/2018 za biologii se stal RNDr. Vojen Ložek DrSc. (*1925), přičemž cenu získal za svoji přednášku Vývoj přírody ČR. Dr. Ložek je nejen světově uznávaný přírodovědec, odborník na malakozoologii, geologii, botaniku a pedologii, ale i pedagog a publicista. Na Přírodovědecké fakultě působí už přes padesát let, a v současnosti je externím vyučujícím na katedře zoologie. Kromě toho je také emeritním vědeckým pracovníkem Geologického ústavu AV ČR, kde dlouhá léta působil. Pracoval také v Českém ústavu ochrany přírody. Jeho specializací je zejména zoologie měkkýšů a geologie čtvrtohor. Podílel se na více než 1350 publikacích a získal četná prestižní ocenění (například Cenu ministra životního prostředí, Zlatou medaili Albrechta Pencka za zásluhy o světový rozvoj poznání, Medaili Johanna Gregora Mendela za zásluhy v biologických vědách od Akademie věd ČR, Medaili Univerzity Karlovy za zásluhy o rozvoj Přírodovědecké fakulty, a jiné).
Vojen Ložek 1.JPG
Vojen Ložek
ERASMUS 2019/2020
Výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže na Erasmus 2019/2020 Katedra zoologie, Přf UK
Program Rudolph LS 2018/19
[···]
Životné stratégie ohrozeného Stredoeurópana s túlavými botami: prípad Lanius minor
Přednáška Dr. A. Krištína o ťuhýcích
seminare-Protistologie-LS2019.pdf
Protistologie LS 2018/19
Ťuhýk.jpg
SZZk na katedře zoologie
Magisterské obhajoby a ústní SZZk
Obhajoby bakalářských prací katedry zoologie
Obrázky
Cimex pipistrelli - head.jpg
Obhajoba DP zima 18_19
Evropské sladkovodní ryby a jejich výzkum
Nový přednáškový blok na katedře zoologie.
Harmonogram AR 18_19
Obhajoby BP zima 19_oprava
Albrecht.jpg
UNIX a práce s genomickými daty
Předmět UNIX a práce s genomickými daty (MB170C47) bude probíhat blokově v termínu 1. - 3. 2. 2019 posluchárně B311.
Evropske_slad_ryby_letacek.pdf
kapr-1.jpg
Evropske_slad_ryby_letacek.pdf
Ceny děkana Přírodovědecké fakulty UK 2018
Na Předvánočním koncertě PřF UK 11. 12. 2018 byly slavnostně uděleny Ceny děkana nejlepším studentům, absolventům a mladým vědeckopedagogickým pracovníkům.
Vinkler.jpg
Jamrichová.jpg
[···]
[···]
Penguins.jpg
Zemřel prof. RNDr. Pavel Štys, CSc.
S hlubokým zármutkem sděluje, že 24. 8. 2018 zemřel náhle emeritní profesor entomologie, bývalý vedoucí katedry zoologie PřF UK prof. RNDr. Pavel ŠTYS, CSc.
Knihy.jpg
prof. Štys.jpg
prof. Štys parte
prof. Štys
Zemřel prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc.
Se zármutkem oznamujeme, že dne 11. 8. 2018 náhle zemřel ve věku 67 let kolega, vědec a pedagog prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc.
prof. Smrž.png
prof. Smrž
Univerzita Karlova má osmnáct nových profesorů, jeden z nich je z katedry zoologie
Čepička Ivan.jpg
Velká výstava bezobratlých
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty UK
Bezobratli_plakat_A4_TD.pdf
7516806656_IMG_8041.jpg
Bezobratli_plakat_A4_TD.pdf
Bezobratlí I
Bezobratlí II
Bezobratlí IV
Bezobratlí III
CENA BEDŘICHA HROZNÉHO ZA NEJLEPŠÍ TVŮRČÍ POČIN ZA ROK 2017
Univerzita Karlova si připomíná výročí 670 let od svého založení. Při příležitosti oslav tohoto výročí udělil rektor UK profesor Tomáš Zima řadu ocenění. Mezi vyznamenanými jsou i významné vědecké osobnosti naší katedry!
[···]
Černý Minařík Štundl
Slunce.jpg
[···]
[···]
[···]
[···]
[···]
[···]
[···]
[···]
Erasmus
Tesicky_foto.JPG
Cena děkana za rok 2016
Martin Těšický z rukou pana děkana prof. Jiřího Zimy převzal Cenu děkana pro nejlepší absolventy Přírodovědecké fakulty. Gratulujeme!
Těšický
eko-eto zima 17
obratlovci zima 17
Věda je krásná
Podívejte se na vítězné snímky!
old-camera-1379445539HQh.jpg
Vodouch na lovu
The Mirror
Goodall Jane.jpg
JANE GOODALL
Přednáška - Velká geologická posluchárna
Jane Goodall
heslo.png
heslo.png
Velká výstava bezobratlých
Vypravte se s námi do fascinujícího mikrosvěta nepřeberných tvarů a forem našich bezobratlých! Uvidíte měkkýše, vodní hmyz, pavoukovce, suchozemský hmyz, ale i domácí škůdce a parazity.
Nascentní radiace netopýrů rodu Pipistrellus v Mediteránu jako syngameon.
V prosincovém čísle časopisu Molecular Ecology vyšla práce Pavla Hulvy a kolektivu (Alena Fornůsková, Adéla Chudárková, Allowen Evin, Benjamin Allegrini, Petr Benda a Josef Bryja) s názvem "Mechanisms of radiation in a bat group from the genus Pipistrellus inferred by phylogeography, demography and population genetics".
Unikátní poznatky o námluvách slíďáka lesostepního
V časopise Journal of Arachnology vyšel v listopadu 2010 článek s názvem „Courtship, mating, and cocoon maintenance of Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae)“, jehož autory jsou Petr Dolejš, Lenka Kubcová a Jan Buchar z katedry zoologie.
Ukončení magisterského studia
Ve dnech 11. - 16. 9.2015 proběhnou na katedře zoologie magisterské obhajoby a ústní SZZk.
ERASMUS+ aneb Jak na to?
Seminář
PhD fellowships in beetle systematics and evolution
The Department of Zoology is offering 2 PhD scholarships
Mezinárodní soutěž Quarry Life Award
Poslední rozloučení s prof. Janem Bucharem
S hlubokou lítostí v srdci oznamujeme všem našim arachnologickým přátelům, že dne 17. listopadu tohoto roku zemřel Jan Buchar. Poslední rozloučení s nestorem české zoologie a arachnologie proběhne ve Velké obřadní síni krematoria ve Strašnicích 27. 11. ve 12.00. Čest jeho památce!

Akce dokumentů