E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníZemřel prof. RNDr. Pavel Štys, CSc.

S hlubokým zármutkem sděluje, že 24. 8. 2018 zemřel náhle emeritní profesor entomologie, bývalý vedoucí katedry zoologie PřF UK prof. RNDr. Pavel ŠTYS, CSc.

Přírodovědecká fakulta UK v Praze
Katedra zoologie PřF UK

s hlubokým zármutkem sděluje, že 
v pátek 24. srpna 2018 zemřel náhle 


prof. RNDr. Pavel ŠTYS, CSc.

 

Emeritní profesor entomologie, bývalý vedoucí katedry zoologie PřF UK, jeden z nejvýznamnějších českých entomologů a evolučních biologů uplynulého století, po mnoho dekád jeden z nejrenomovanějších světových znalců řádu Heteroptera s řadou úspěšných studentů a následovníků na poli heteropterologie, renomovaný odborník v oboru evoluce hmyzu, stálý člen International Commission on Zoological Nomenclature, koeditor Mezinárodních pravidel zoologické nomenklatury, autor více než 200 původních vědeckých prací a monografií, knižních kapitol a dalších publikací, editor European Journal of Entomology, čestný člen International Heteropterists' Society, nositel medaile Carla Stäla za zásluhy o entomologii, široce inspirativní universitní učitel několika generací českých biologů, jeden z tvůrců vysokého renomé našeho pracoviště, lidsky bohatá osobnost ojedinělých kvalit.

Bude nám velmi chybět. 

Publikováno: Úterý 28.08.2018 16:20

Akce dokumentů