E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPodzimní výběrové řízení na studijní pobyty a praktické stáže Erasmus 2017/2018

Katedra zoologie, Přf UK

 

 

Prosím kandidáty, aby do 10. 9. 2017 zaslali níže uvedené materiály na email: zuzansterbova@gmail.com

 

1) Motivační dopis v anglickém jazyce (budete-li studovat v jiném než anglickém jazyce, napište dopis prosím v jazyce českém)

    Jednostránkový motivační dopis by měl obsahovat:

  • Proč si kandidát vybral danou univerzitu/destinaci.
  • Pokud má již kandidát zadané téma své absolventské práce, čím bude studium na dané univerzitě pro samotnou práci přínosné.
  • Jak studijní pobyt přispěje k rozvoji kandidátova studia.
  • Jaké má kandidát pro studium na dané univerzitě předpoklady

2) Životopis

3) Formulář Návrh studijního plánu v zahraničí s podklady k předmětům (v tuto chvíli nejsou potřeby žádné popisy, je ovšem nezbytné dodat anotace daných předmětů).

  • V případě praktické stáže prosím o zaslání návrhu náplně praktické stáže (žádný formulář neexistuje)

4) Výpis studijních výsledků za celé studium

5) Doporučení školitele s podpisem (pokud student školitele má)

6) Jazykové certifikáty (pokud student certifikát/y má)

 

 

V případě obdobné kvality více kandidátů budou preferování studenti z Katedry zoologie Přf UK.

 

 

Užitečné odkazy:

  • Základní informace pro studenty:

http://www.cuni.cz/UK-39.html

 

  • Přehled interinstitucionálních dohod PřF UK:

http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/BS/prehled

Publikováno: Úterý 06.06.2017 14:55

Akce dokumentů