E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníUnikátní poznatky o námluvách slíďáka lesostepního

V časopise Journal of Arachnology vyšel v listopadu 2010 článek s názvem „Courtship, mating, and cocoon maintenance of Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae)“, jehož autory jsou Petr Dolejš, Lenka Kubcová a Jan Buchar z katedry zoologie.

 

Slíďak lesostepní kopul
.

V článku je detailně popsán způsob námluv, průběh kopulace a následná péče o mláďata u skrytě žijícího, a proto málo známého slíďáka lesostepního (Tricca lutetiana). Námluvy tohoto druhu, založené především na vibracích a taktilní komunikaci, odrážejí podzemní způsob života. Bylo poukázáno na to, že námluvy v simulovaných přírodních podmínkách probíhají déle než v laboratorních. To je nutné brát v úvahu při plánování  podobných pokusů s norujícími druhy. Během kopulace tohoto druhu byly sledovány zcela unikátní pohyby nohou, které nebyly u žádného jiného druhu slíďáka doposud popsány. Dospělá samice slíďáka lesostepního žije dva roky a každý rok přivede na svět průměrně 26 mláďat a to i v případě, aniž by v druhém roce života znovu kopulovala! Výsledky studie  ukazují na zcela ojedinělý způsob života tohoto druhu a na možnost použití etologických znaků při řešení taxonomických problémů.

Dolejš P., Kubcová L. & Buchar J. 2010: Courtship, mating, and cocoon maintenance of Tricca lutetiana (Araneae: Lycosidae). J. Arachnol. 38(3): 504-510.

Publikováno: Úterý 07.12.2010 13:50

Akce dokumentů