E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníŠest medailí pro osobnosti UK, čtyři z nich pro naší fakultu

Stalo se dobrým pravidlem na půdě Univerzity Karlovy, že v rámci zasedání vědecké rady bývají oceňovány vědecko-pedagogické osobnosti. Stává se tak povětšinou u příležitosti dosažení významného životního jubilea. Dne 31. října převzali z naší fakulty cenu prof. Jiří Barek, prof. Tomáš Trnka, prof. Václav Hořejší a in memoriam prof. Jan Zima. Laureátům gratulujeme!
Laureáti medailí UK 2019  zleva: prof. Tomáš Trnka, prof. Věra Adámková, prof. Jiří Barek, Irena Zimová, prof. Jan Klápště, prof. Václav Hořejší. Foto: René Volfík

 

Zlatá pamětní medaile, byla udělena in memoriam prof. Janovi Zimovi. Z rukou rektora Tomáše Zimy, na návrh děkana fakulty Jiřího Zimy ji za svého manžela převzala Irena Zimová. Ocenění je vyjádřením uznání akademické obce za čtvrtstoletí, během kterého vědec působil na studenty biologie. Vychoval velké množství svých následovníků, mnozí z nich dnes působí na řadě akademických pracovišť. Významnou roli zastával Jan Zima i na poli vědeckém, byl jeden z nejvýznamnějších českých zoologů, který se věnoval biologii obratlovců, zejména savců. Zvláště jej přitahovala témata evoluční dynamiky a související genetické mechanismy. Stal se široce uznávanou mezinárodní autoritou. Jan Zima je podepsán pod více než 200 vědeckých prací, zahraničních knižních monografií a knižními tituly, představujícími základní učebnice univerzitní výuky oboru biologie.

 

 

Publikováno: Pátek 01.11.2019 14:05

Akce dokumentů