E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníDodatečné výběrové řízení na studijní pobyty Erasmus 2022/2023

Katedra zoologie, PřF UK – výběrové řízení na letní semestr akademického roku 2022/2023

Výběrové řízení

Prosím kandidáty, aby v období mezi 1-15.9. 2022 (včetně) zaslali všechny níže uvedené materiály na e-mail: vera.opatova@natur.cuni.cz.

Do předmětu e-mailu uvádějte “Erasmus”.

 

1) Motivační dopis v anglickém jazyce (budete-li studovat v jiném jazyce než v angličtině, napište motivační dopis v češtině)

Motivační dopis by měl obsahovat:

  • Proč si kandidát vybral danou instituci.
  • Jak studijní pobyt přispěje k rozvoji kandidátova studia.
  • Jaké má kandidát pro studium na dané instituci předpoklady.
  • Pokud má kandidát již zadáno téma bakalářské/magisterské práce, jak bude studium na dané instituci pro tuto práci přínosné.
  • Rozsah motivačního dopisu: 1 stránka.

2) Strukturovaný životopis

3) Formulář Návrh protokolu o studijním plánu v zahraničí s podklady k vybraným předmětům

  • V tuto chvíli nejsou potřeba žádné podpisy, je však nezbytné dodat anotace předmětů
  • V případě praktické stáže zašlete návrh náplně praktické stáže (slovní popis, žádný formulář neexistuje).

4) Výpis studijních výsledků ze SIS za celé studium (pro biologickou sekci byla stanovena hranice celkového průměru 2,5)

5) Doporučení školitele s podpisem (v případě, že kandidát školitele má)

6) Jazykové certifikáty (pokud kandidát certifikát/y má)

 

V případě obdobné kvality více kandidátů budou preferováni z katedry zoologie PřF UK.

 

Podrobné informace pro studenty, návody a formuláře

 

Studijní pobyty:

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/student/pobyty

Přehled interinstitucionálních dohod PřF UK:

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/BS/prehled

Další užitečné odkazy:

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus

https://cuni.cz/UK-229.html

Erasmus aplikace (bude otevřena 1.9.):

https://is.cuni.cz/webapps/

 

Pokud máte nějaké dotazy ohledně výběrového řízení, nebo potřebujete poradit při výběru univerzity a předmětů, neváhejte mě kontaktovat.

 

RNDr. Věra Opatová, Ph.D.

Publikováno: Středa 24.08.2022 15:10

Akce dokumentů