E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty a praktické stáže na Erasmus 2016/2017

2. kolo výběrového řízení na studijní pobyty a praktické stáže na Erasmus 2016/2017

 

Prosím kandidáty, aby do 25. 9. 2016 zaslali níže uvedené materiály na email: zuzansterbova@gmail.com

 

1) Motivační dopis v anglickém jazyce (budete-li studovat v jiném než anglickém jazyce, napište dopis prosím v jazyce českém)

   

Jednostránkový motivační dopis by měl obsahovat:

·         Proč si kandidát vybral danou univerzitu/destinaci.

·         Pokud má již kandidát zadané téma své absolventské práce, čím bude studium na dané univerzitě pro samotnou práci přínosné.

·         Jak studijní pobyt přispěje k rozvoji kandidátova studia.

·         Jaké má kandidát pro studium na dané univerzitě předpoklady

 

2) Životopis

 

3) Formulář Návrh studijního plánu v zahraničí s podklady k předmětům (v tuto chvíli nejsou potřeby žádné popisy, je ovšem nezbytné dodat anotace daných předmětů).

V případě praktické stáže prosím o zaslání návrhu náplně praktické stáže (žádný formulář neexistuje)

 

4) Výpis studijních výsledků ze sis za celé studium

 

5) Doporučení školitele s podpisem (pokud student školitele má)

 

6) Jazykové certifikáty (pokud student certifikát/y má)

 

V případě obdobné kvality více kandidátů budou preferování studenti z Katedry zoologie Přf UK.

Užitečné odkazy:

·         Základní informace pro studenty:

http://www.cuni.cz/UK-39.html

·         Přehled interinstitucionálních dohod Přf UK:

http://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/studium-v-zahranici/erasmus/BS/prehled

 

Publikováno: Pondělí 04.07.2016 12:10

Akce dokumentů