E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníVěda a výzkum

Výzkumné týmy na biologické sekci jsou zapojeny do velkých institucionálních projektů UK (Cooperatio), projektů z operačních programů/strukturálních fondů, a dalších zahraničních i domácích projektů. Samozřejmostí je intenzivní spolupráce s ostatními fakultami Univerzity Karlovy, s jinými univerzitami a s dalšími institucemi, zejména s ústavy AV ČR.

 veda

Zaměření i výsledky výzkumu jsou prezentovány na stránkách kateder i na stránkách věnovaných institucionálním, evropským/strukturálním a dalším projektům. Některé významné výsledky z poslední doby jsou ilustrací rostoucího mezinárodního dosahu výzkumu, provozovaného na biologických katedrách. Tento výzkum je bez výjimky i výsledkem práce studentů doktorského a magisterského studia.

Biologická sekce provozuje core facility/servisní laboratoře ve dvou budovách - Viničná 7 a BIOCEV (Vestec). Prezentace těchto laboratoří (nabídka přístrojů, "know-how", služeb, atd.) je uvedena pod následujícími odkazy:
BIOCEV - zobrazovací metody
Laboratoř konfokální a fluorescenční mikroskopie
Laboratoř elektronové mikroskopie
Laboratoř hmotnostní spektrometrie/BIOCEV OMICS proteomika
Laboratoř sekvenace DNA/BIOCEV OMICS genomika
Laboratoř cytometrie

 

Akce dokumentů