E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPřijímací zkouška

Níže jsou uvedené hlavní informace - podrobnosti a aktuální pokyny pro uchazeče naleznete zde.

1) Podání přihlášky

Přihláška se podává elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému Univerzity Karlovy.

2) Přípravné kurzy

Fakulta každoročně pořádá cyklus přednášek Pokroky v biologii (cílem tohoto kurzu je rozvinutí zájmu talentovaných studentů; kurz nemá přímou souvislost s požadavky přijímacího testu). Je možnost zkusit si přijímací zkoušku z biologie nanečisto. Přímo "přípravný kurz k přijímacím zkouškám" z biologie není organizován.

K přípravě na přijímací zkoušky můžete využít modelové otázky z biologie, chemie, matematiky, geografie a demografie.

3) Přijímací zkouška

Přijímací zkouška na studijní program Biologie se zaměřením na vzdělávání je písemná a a pro jednooborové studium sestává z testu z biologie. Pro dvouoborové studium sestává z testu z jedné z aprobací: pro kombinaci biologie-geografie si volíte mezi biologií a geografií, v kombinaci biologie-chemie si volíte mezi biologií a chemií, v kombinaci biologie-matematika si volíte mezi biologií a matematikou, v kombinaci biologie-fyzika si volíte mezi biologií a matematikou, a v kombinaci biologie-geologie absolvujete test z biologie.

Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan na základě písemné žádosti – bližší viz stránky Studijního oddělení PřF UK.

Akce dokumentů