E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Obory

Doplňující pedagogické studium v rámci programů celoživotního vzdělávání (CŽV) je koncipováno na čtyři semestry (s možností prodloužení). Probíhá prezenční formou s tím, že některé části (hlavně pedagogicko-psychologický blok) jsou vyučovány v několika víkendových blocích (pátek odpoledne a sobota dopoledne), nebo jsou klasicky rozvrhovány.

Úspěšné absolvování tohoto programu umožňuje získat způsobilost pro vykonávání učitelského povolání s aprobací "přírodopis/biologie". Tento program zajišťuje pedagogickou (ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK) a oborově didaktickou přípravu (vybrané katedry Přírodovědecké fakulty UK) pro učitelství přírodovědných předmětů na středních a základních školách, rozšiřuje získanou odbornou kvalifikaci o pedagogické a oborově didaktické vzdělání. 

 

 

Zmíněné studium je u nás realizovánou formou programu:

Doplňující pedagogické studium - biologie - učitelství pro SŠ a ZŠ (DPSBI1) 

  • garant: RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D. 
  • Studium je určeno pouze absolventům a studentům magisterských, inženýrských nebo doktorských studijních biologických či příbuzných oborů (posuzuje garant), kteří si chtějí doplnit vzdělání a získat pedagogicko-psychologickou a oborově didaktickou způsobilost pro výuku biologie a přírodopisu na základních a středních školách.

 

Bližší informace k oběma programům, studijní plány, přihlášky atd. naleznete zde:

https://www.natur.cuni.cz/fakulta/studium/czv/programy/na-vykon-povolani/pedagogicka-zpusobilost/doplnujici-kurzy-czv-profesni

(informace na společných fakultních webových stránkách včetně informací k dalším aprobacím)

Akce dokumentů