E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPrvní pomoc na PřF UK

1.   Kdo jsme?

Naše pedagogicko-výzkumná skupina sdružuje lektory a výzkumné pracovníky, kteří se věnují problematice první pomoci. Na PřF UK působíme od roku 2008. Základem našich aktivit je výuka předmětů určených pro studenty, jako doplňkovou činnost zajišťujeme i školení pro školy (pro učitele i žáky). Nabízíme i několik kurzů s akreditací MŠMT.

Věnujeme se i výzkumu a vedeme závěrečné, bakalářské i diplomové práce. Pravidelně publikujeme v odborných periodikách a účastníme se specializovaných kurzů i odborných konferencí.

Všechny naše kurzy jsou vyučovány za využití metod zážitkové pedagogiky. Rozhodně se tedy nemusíte obávat, že byste dlouho seděli a pouze poslouchali teoretický výklad. Kurzy obsahují mnoho praktických nácviků a simulací, při kterých si můžete získané znalosti upevnit a zafixovat.

Podrobné informace o naší činnosti lze nalézt na:

·       https://www.prvnipomocprfuk.eu/

2.   Nabídka kurzů

 

a) Člen první pomoci (ČPP)

Člen první pomoci je rekvalifikační kurz v rámci programů celoživotního vzdělávání PřF UK (akreditace MŠMT č. MSMT-14614/2021-3) v rozsahu 90 hodin. Po jeho absolvování a složení závěrečných zkoušek dostanete osvědčení o absolvování kurzu, které Vás opravňuje vykonávat činnost zdravotníka na zotavovacích akcích, školách v přírodě, výletech, táborech atd. Účastníci se navíc naučí, jak první pomoc učit (a podle zákona mohou lidé s úrovní ČPP mohou PP učit např. v autoškolách atd.). 

Bližší informace o kurzu, aktuálně vypsané turnusy a přihlášku naleznete na:

 

b) Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA)

Kurz akreditovaný MŠMT a je určený všem nadšencům do první pomoci. Po jeho absolvování a složení závěrečných zkoušek dostanete osvědčení o absolvování kurzu, které Vás opravňuje vykonávat činnost zdravotníka na zotavovacích akcích, školách v přírodě, výletech, táborech atd. Platnost získaného osvědčení je doživotní.

 

c) Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (ZNZZ)

Kurz zaměřený na základní přehled zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (včetně vychovatelů, vedoucích kroužků apod.). Je ideální pro např. pro ty, kteří (zatím) neplánují vykonávat funkci "zdravotník zotavovacích akcí", ale chtějí mít kvalitní základ v poskytování první pomoci. Kurz má akreditaci MŠMT.

 

 

d) První pomoc pro pedagogy I (aneb Jak ji poskytovat a jak ji učit)

Kurz zaměřený přímo na vzdělávání pedagogů, lektorů či vychovatelů (a nebo všech, kteří mají zájem o první pomoc a její výuku) v rozsahu 14 h. Na tomto kurzu se účastníci  naučí nejen základy první pomoci, ale hlavně kurz obsahuje i metodické pasáže (a tedy návod, jak první pomoc učit např. žáky). Díky metodické složce se řadí mezi velice unikátní na trhu s první pomocí.

 

e) První pomoc pro pedagogy II (aneb Jak ji poskytovat a jak ji učit ještě více!)

Po absolvování kurzu "První pomoc pro pedagogy I (Didaktika první pomoci)" je možné pokračovat v rozšiřujícím kurzu. Kde si více prohloubíte pedagogické a didaktické dovednosti při výuce první pomoci. Na tomto navazujícím kurzu je čas ještě více věnován didaktickým aspektům výuky první pomoci. Účastníci si zkusí režírovat a dát zpětnou vazbu v pokročilejších simulacích a pracovat s větší skupinou účastníků. Prostor je věnován i např. přípravě vlastního scénáře a jednotlivých příprav pro výuku témat z první pomoci.

 

3.   Nabídka předmětů pro studenty

  • vyučované předměty:
  • MB180C25 První pomoc ve škole
  • MB180C25P První pomoc ve škole
  • MB180C25T První pomoc ve škole – terénní
  • MB180C36L První pomoc- simulace letní
  • MB180C36Z První pomoc- simulace zimní
  • MB180C44 Běžná a krizová komunikace ve škole
  • MB180C46 Komplexní krizová komunikace
  • více informací na: https://www.prvnipomocprfuk.eu/predmety-pro-studenty-uk/

4.   Výzkumné projekty

V rámci našich aktivit se věnujeme i řešení výzkumných témat. Výstupy z našich projektů představují skripta, metodické příručky, odborné články, příspěvky na konferencích a samozřejmě také závěrečné, bakalářské a magisterské diplomové práce.

Bližší informace o našich výzkumných projektech a výstupech z nich naleznete zde:

Akce dokumentů