E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPrvní pomoc na PřF UK

1.   Kdo jsme?

Naše pedagogicko-výzkumná skupina sdružuje lektory a výzkumné pracovníky, kteří se věnují problematice první pomoci. Na PřF UK působíme od roku 2008. Základem našich aktivit je výuka předmětů určených pro studenty, jako doplňkovou činnost zajišťujeme i školení pro školy (pro učitele i žáky). Nabízíme i několik kurzů s akreditací MŠMT.

Věnujeme se i výzkumu a vedeme závěrečné, bakalářské i diplomové práce. Pravidelně publikujeme v odborných periodikách a účastníme se specializovaných kurzů i odborných konferencí.

Všechny naše kurzy jsou vyučovány za využití metod zážitkové pedagogiky. Rozhodně se tedy nemusíte obávat, že byste dlouho seděli a pouze poslouchali teoretický výklad. Kurzy obsahují mnoho praktických nácviků a simulací, při kterých si můžete získané znalosti upevnit a zafixovat.

Podrobné informace o naší činnosti lze nalézt na:

https://www.prvnipomocprfuk.eu/

2.   Nabídka kurzů

Zajišťujeme mnoho různých kurzů s akreditací MŠMT (v režimu DVPP) či celoživotního vzdělávání přF UK. Přehled kurzů pro veřejnost naleznete na tomto webu zde a nebo na naší hlavní webové stránce.

3.   Nabídka předmětů pro studenty

  • vyučované předměty:
  • MB180C25 První pomoc ve škole
  • MB180C25T První pomoc ve škole – terénní
  • MB180C25E First Aid Course for Foreign Students
  • MB180C50L První pomoc- simulace letní
  • MB180C50Z První pomoc- simulace zimní
  • MB180C44 Běžná a krizová komunikace ve škole
  • MB180C48 Komplexní krizová komunikace
  • více informací na: https://www.prvnipomocprfuk.eu/predmety-pro-studenty-uk/

4.   Výzkumné projekty

V rámci našich aktivit se věnujeme i řešení výzkumných témat. Výstupy z našich projektů představují skripta, metodické příručky, odborné články, příspěvky na konferencích a samozřejmě také závěrečné, bakalářské a magisterské diplomové práce.

Bližší informace o našich výzkumných projektech a výstupech z nich naleznete zde:

Akce dokumentů