E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPůjčování pomůcek pro výuku první pomoci

Pokud Vaše škola nedisponuje modely či pomůckami, které chcete ve výuce první pomoci použít, je možné si některé vybavení zapůjčit u nás.

Absolventi našeho kurzu  „První pomoc pro pedagogy I (Didaktika první pomoci)“ si mohou zdarma zapůjčit pomůcky pro výuku první pomoci (např. resuscitační figuríny). Na tomto  kurzu jsou zařazeny bloky věnující se výuce první pomoci ("jak na to"). Vzhledem k tomu, že i výuka první pomoci by měla splňovat určitá pravidla (aby byla efektivní, aby byly předávané vhodné informace, přizpůsobení výuky věkové kategorii účastníků…), je vhodné, aby ti, kteří první pomoc chtějí učit, byli nejen vyškoleni v první pomoci, ale i v její didaktice. Pokud se informace chcete dozvědět, velice rádi Vás na tomto kurzu s didaktickou složkou uvidíme.

Bližší informace o půjčování:

·         https://www.prvnipomocprfuk.eu/materialy-k-zapujceni/

 

 

 

Akce dokumentů