E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníPříroda a životní prostředí Prahy ve školní výuce

Cyklus seminářů a exkurzí pro učitele

Přehled kurzů 2021

Název a termín kurzu

Garant kurzu

Sovy pražské přírody ve školní výuce (seminář + exkurze)

středa 22. září 2021 od 16:00

Ing. Jan Andreska, Ph.D.

Bezobratlí pražských stojatých a tekoucích vod ve školní výuce (exkurze) 

pátek 1. října 2021 od 9:30

Mgr. Lenka Kubcová, Ph.D..

Pavouci pražské přírody v terénní školní výuce (seminář + exkurze)

neděle 10. října 2021 od 9:00

 

Mgr. Lenka Kubcová, Ph.D.

Pražská příroda za školou aneb terénní výuka napříč předměty (exkurze)

 středa 13. října 2021 od 9:00

RNDr. Irena Chlebounová

Savci pražské přírody ve školní výuce (seminář + exkurze)

čtvrtek 14. října 2021 od 15:47

Ing. Jan Andreska, Ph.D.

Pražská příroda: terénní exkurze z geologie a botaniky (exkurze)

 sobota 16. října 2021, sraz v 9:00 v metru Nové Butovice

RNDr. František Vacek, Ph.D.

Křížem krážem jarním Petřínem – tentokrát vynuceně na podzim J (seminář + exkurze)

 středa 20. října 2021 od 9:00

RNDr. Irena Chlebounová


NOVÉ KURZY NA LISTOPAD A PROSINEC


LEKTOŘI

Mechorosty, houby a lišejníky pražské přírody ve školní exkurzi (exkurze)

pátek 5. 11. 2021 (9:00 – cca 13:30)

Mgr. Petr Zehnálek

Mgr. Eva Novozámská RNDr. David Svoboda, Ph.D.

Mechorosty, houby a lišejníky pražské přírody pod mikroskopem (praktický seminář)

sobota 6. 11. 2021 (9:00 – cca 13:30)

Doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D. Mgr. Petr Zehnálek

Mgr. Eva Novozámská

Život v půdě – náměty pro badatelské aktivity ve výuce (praktický seminář)

1. část pátek 19. 11., 2. část pátek 3. 12. 2021

(14:00  cca 17:00)

RNDr. Jan Mourek, Ph.D.

 

Zimní Guliverova cesta do země Liliputů – bezobratlí pražských parků, zahrad a lesů (exkurze)

pondělí 6. 12. (9:00 – cca 14:30)

RNDr. Jan Mourek, Ph.D.

Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D.

Pražské zimoviště vodních ptáků ve školní výuce

(exkurze)

pátek 10. 12. (10:30 – cca 14:30)

Ing. Jan Andreska, Ph.D.

RNDr. Jan Mourek, P

 

Opatření v souvislosti s COVID-19

V současné době účastníci kurzů celoživotního vzdělávání nemají povinnost dokládat bezinfekčnost (dokončené očkování, negativní test, prodělaný COVID).

Přítomnost ve vnitřních prostorách fakulty se podmiňuje zakrytím dýchacích cest respirátorem s účinností alespoň 94 % (tj. např. třídy FFP2 či KN95). Vybavte se respirátorem nebo nanorouškou i pro cestu v dopravních prostředcích.

Pokud se tato opatření změní, budeme přihlášené účastníky včas informovat.

Děkujeme Vám za pochopení.

Podrobné informace o kurzech - září a říjen 2021

 

Název kurzu: Sovy pražské přírody ve školní výuce

Lektoři: Ing. Jan Andreska, Ph.D.

Náplň kurzu: Účastníci se seznámí s biologií, ekologií a ochranou našich druhů sov, se zaměřením na sovy pražské přírody. Vedle teoretických poznatků získají praktické dovednosti, jak sovy v přírodě i v městské zeleni najít, pozorovat a identifikovat a jak vést terénní exkurzi zaměřenou na tuto skupinu ptáků. Kurz se skládá z úvodního semináře s praktickým rozborem sovích vývržků a navazující večerní terénní exkurze do obory Hvězda.

Sraz: Ve středu 22. 9. 2021 v 16:00 h na Přírodovědecké fakultě UK, Viničná 7, učebna B4 (Didaktika), 1. patro. Od hlavního schodiště se dejte chodbou doprava, kde jsou to druhé dveře vlevo. Zde proběhne úvodní seminář. Na exkurzi vyrazíme z fakulty cca v 18:00. V případě nepříznivého počasí proběhne jen úvodní seminář a terénní část bude odložena na později (upřesníme na místě).

Očekávaný konec: mezi 20:30 a 21:00

Vybavení: dalekohled (pokud dalekohled nevlastníte, uveďte to v přihlášce, můžeme Vám zapůjčit erární), svítilna, teplé a nepromokavé oblečení a obuv, zápisník, psací potřeby, termoska s teplým čajem a svačina

Přihláška na tento kurz je k dispozici zde: https://forms.gle/8QAYm66mdLAMS8Hh6

Pokud se Vám přihláška nezobrazí po kliknutí na odkaz, zkopírujte odkaz a vložte ho do vyhledávacího řádku internetového prohlížeče.

Uzávěrka přihlášek: do pondělí 20. září 2021 včetně

 

 

Název kurzu: Bezobratlí pražských stojatých a tekoucích vod ve školní výuce (exkurze)

Lektoři: RNDr. Jan Mourek, Ph.D.

Náplň kurzu: Účastníci na této terénní exkurzi získají potřebné znalosti a praktické dovednosti pro vedení hydrobiologicky zaměřené školní exkurze. Seznámí se s vhodnými lokalitami pro tyto exkurze na území Prahy. Vyzkoušejí si metody sběru vodních bezobratlých, jejich pozorování a určování v terénu a případné fixace pro účely pozorování ve školní laboratoři. Dále si vyzkoušejí měření vybraných fyzikálních a chemických parametrů vodního prostředí na dané lokalitě. V rámci kurzu navštívíme přírodní památku Modřanská rokle a přírodní památku Komořanské a modřanské tůně.

Sraz: V pátek 1. 10. 2021 v 9:30 h na pražské zastávce tramvaje č. 17 Poliklinika Modřany.

Očekávaný konec: cca 14:00

Vybavení: terénní oblečení a obuv podle počasí, fotoaparát, zápisník, psací potřeby, termoska s teplým čajem a svačina.

Přihláška na tento kurz je k dispozici zde: https://forms.gle/28PferN41UB5bWDi7

Pokud se Vám přihláška nezobrazí po kliknutí na odkaz, zkopírujte odkaz a vložte ho do vyhledávacího řádku internetového prohlížeče.

Uzávěrka přihlášek: do pátku 24. září 2021 včetně

 

 

Název kurzuPavouci v pražské přírodě v terénní školní výuce

Lektoři: Mgr. Lenka Kubcová, Ph.D., RNDr. Petr Dolejš, Ph.D.

Náplň kurzu: Během této terénní exkurze do Botanické zahrady a vybraných parků v Praze budeme poznávat pavouky, jejich životní projevy a různou metodiku jejich sběru. Seznámíme se s klíči k určování nejběžnějších druhů pavouků v terénu v různých biotopech. Navíc exkurze bude doplněna i o krátké mikroskopování jednotlivých druhů pavouků získaných v terénu. Celý program bude zahrnovat i metodiku takové exkurze, aby pedagogové mohli kdykoliv realizovat terénní exkurzi zaměřenou na pavouky, využít tak obrovský potenciál pražské přírody, bezprostředního okolí školy nebo školních zahrad.

Sraz: V neděli 10. 10. 2021 v 9:00 h před budovou Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 7

Trasa: Od místa srazu se vydáme do Botanické zahrady, přilehlých parků a biotopů. Podle počasí se vrátíme zpět na fakultu.

Očekávaný konec: cca 14–15 h

Vybavení: terénní oblečení a obuv podle počasí, fotoaparát, zápisník, psací potřeby, jídlo a pití.

Zváni jsou učitelé kterékoli aprobace, ze základní i střední školy.

Přihláška je k dispozici zde: https://forms.gle/QocEmv9nzSgPi1j99

Pokud se Vám přihláška nezobrazí po kliknutí na odkaz, zkopírujte odkaz a vložte ho do vyhledávacího řádku internetového prohlížeče.

Uzávěrka přihlášek: do pondělí 4. října 2021 včetně

 

 

Název kurzu: Příroda za školou aneb terénní výuka napříč předměty

Lektoři: RNDr. Irena Chlebounová

Náplň kurzu: V tomto programu bychom chtěli ukázat možnosti, které skýtá terén za školou pro krátkodobé i dlouhodobé školní aktivity, jako jsou různě zaměřená pozorování, exkurze a formy problémové, badatelsky orientované či projektové výuky. Učitelé se mohou inspirovat příklady aktivit vyzkoušených v reálném vyučování žáky druhého stupně základní školy a studenty osmiletého gymnázia. V případě zájmu si vyzkouší měření s čidly Vernier.

Sraz: Ve středu 13. října 2021 v 9:00 h na PřF UK ve vestibulu budovy Viničná 7, Praha 2.

Trasa: Po zahájení a úvodní přednášce na fakultě se společně vydáme do Prokopského údolí. Pojedeme do stanice metra Jinonice, odtud pěšky Naučnou stezkou Butovickým hradištěm. Skončíme na stanici metra Nové Butovice. (Pokud potřebujete vynechat úvodní přednášku, můžete se k nám přidat na stanici metra Jinonice, budeme odtud vyrážet do terénu v 11 hodin. V tomto případě Vás prosím, abyste napsali SMS zprávu na tel. číslo 730 581 621)

Očekávaný konec: cca 14–15 h

VybaveníVětšinu času strávíme venku chozením, takže je třeba počítat s odpovídajícím oblečením a pohodlnou obuví. S sebou vezmeme z fakulty dalekohledy, lupy, určovací klíče a atlasy, vybavení na hydrologický průzkum, zalaminované fotografie, pracovní listy, tvrdé podložky, psací potřeby, mapky, reflexní dotazníky, případně notebook s měřicími čidly Vernier. Nechte si tedy, prosím, volné místo v batůžcích.

Vybavte se svačinou a hlavně velkou lahví pitné vody. Odpočinková pauza bude v místě, kde nic nekoupíte!

Přihláška na tento kurz je k dispozici zde: https://forms.gle/ZWjtJSMHLudkLVjj9

Pokud se Vám přihláška nezobrazí po kliknutí na odkaz, zkopírujte odkaz a vložte ho do vyhledávacího řádku internetového prohlížeče.

Uzávěrka přihlášek: do pátku 8. října 2021 včetně

 

 

Název kurzu: Savci pražské přírody ve školní výuce (seminář + exkurze)

Lektoři: Ing. Jan Andreska, Ph.D.

Náplň kurzu: Účastníci se seznámí s biologií, ekologií a ochranou našich druhů savců, se zaměřením na savce pražské přírody. Vedle teoretických poznatků získají praktické dovednosti, jak tyto živočichy v přírodě i v městské zeleni najít, pozorovat a identifikovat a jak vést terénní exkurzi zaměřenou na tuto skupinu. Kurz se skládá z  terénní exkurze a navazujícího semináře v prostorách fakulty.

Sraz: Ve čtvrtek 14. října 2021 v 15:47 na vlakové zastávce Praha-Komořany (jede sem spoj Os 2017 ve směru Dobříš, který odjíždí v 15:24 z Hlavního nádraží a v 15:30 z nádraží Praha-Vršovice). První část proběhne v terénu, následně se přesuneme na Přírodovědeckou fakultu UK do Viničné 7, kde proběhne seminář.

Očekávaný konec: cca 21:00

Vybavení: dalekohled (pokud dalekohled nevlastníte, uveďte to v přihlášce, můžeme Vám zapůjčit erární), fotoaparát, teplé a nepromokavé oblečení a obuv, zápisník, psací potřeby, termoska s teplým čajem a svačina.

Přihláška na tento kurz je k dispozici zde: https://forms.gle/pcHBzetpRFKTbf8P7

Pokud se Vám přihláška nezobrazí po kliknutí na odkaz, zkopírujte odkaz a vložte ho do vyhledávacího řádku internetového prohlížeče.

Uzávěrka přihlášek: do pondělí 11. října 2021 včetně

 

 

Název kurzu: Pražská příroda: terénní exkurze z geologie a botaniky

Lektoři: RNDr. František Vacek, Ph.D., PhDr. Petr Novotný, Ph.D.

Náplň kurzu: Tento terénní kurz nás zavede do Prokopského údolí, které asi není nutné dlouze představovat. Na trase se budeme věnovat zejména geologickým jevům a možnostem jejich demonstrace v terénu. Také si ukážeme, jak závisí složení rostlinných společenstev na horninovém podloží. Účastníci si rozšíří a upevní znalosti o geologii, paleontologii a botanice, ale zejména získají potřebné praktické dovednosti a podněty pro vlastní výpravy se školní třídou.

Sraz: V sobotu 16. října 2021 v 9:00 h ve stanici metra trasy B Nové Butovice (dole na nástupišti).

Trasa: Od místa srazu se vydáme Prokopským údolím po proudu potoka a skončíme v Hlubočepích.

Očekávaný konec: cca 14 h

Vybavení: lupa (pokud nevlastníte, uveďte to v přihlášce, můžeme Vám zapůjčit erární), teplé a nepromokavé oblečení a obuv, termoska s teplým čajem a svačina, dobrá nálada.

Přihláška na tento kurz je k dispozici zde: https://forms.gle/X5uNcMoq5mmcH5oq7

Pokud se Vám přihláška nezobrazí po kliknutí na odkaz, zkopírujte odkaz a vložte ho do vyhledávacího řádku internetového prohlížeče.

Uzávěrka přihlášek: do pondělí 11. října 2021 včetně

 

 

Název kurzuKřížem krážem jarním Petřínem – tentokrát vynuceně na podzim J

Lektoři: RNDr. Irena Chlebounová

Náplň kurzu: Proměny petřínského ekosystému v souvislosti s historickými událostmi v jeho okolí. Lidské zájmy a ovlivňování krajiny, v níž žijeme. Důsledky způsobu obhospodařování okolní přírody a vize pro budoucí způsoby ochrany druhové diverzity. Geologický podklad Petřína, petřínské podzemí, výskyt vody a snahy o odvodnění, vzácné, chráněné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, význam zeleně a parků pro městské obyvatele.

Pozorování a zásady práce s dalekohledem. Určování ptáků, využití mobilních telefonů při terénním průzkumu. Pracovní listy pro různé věkové skupiny žáků.

Sraz: Ve středu 20. října 2021 v 9:00 hodin na PřF UK ve vestibulu budovy Viničná 7, Praha 2.

Trasa: Po zahájení a úvodní přednášce na fakultě se společně vydáme na Újezd. Od Angelata (výborná zmrzlina) bychom měli vycházet cca v 11 hod. (Pokud tedy potřebujete vynechat úvodní přednášku na fakultě, můžete se k nám připojit až zde. V tomto případě Vás prosím, abyste napsali SMS zprávu na tel. číslo 730 581 621)

Vybavení: Většinu času strávíme venku chozením, takže je třeba počítat s odpovídajícím oblečením a pohodlnou obuví. S sebou vezmeme z fakulty dalekohledy, lupy, určovací klíče a atlasy, zalaminované fotografie, pracovní listy, tvrdé podložky, psací potřeby, mapky, reflexní dotazníky. Nechte si tedy, prosím, volné místo v batůžcích.

Vybavte se svačinou a hlavně velkou lahví pitné vody.

Přihláška na tento kurz je k dispozici zde: https://forms.gle/CSgd6monK6WjAFca9

Pokud se Vám přihláška nezobrazí po kliknutí na odkaz, zkopírujte odkaz a vložte ho do vyhledávacího řádku internetového prohlížeče.

Uzávěrka přihlášek: do pátku 15. října 2021 včetně

 

Podrobné informace o kurzech - listopad a prosinec 2021 

 

Název kurzu: Mechorosty, houby a lišejníky pražské přírody ve školní exkurzi (exkurze)

Lektoři: Mgr. Petr Zehnálek, Mgr. Eva Novozámská, RNDr. David Svoboda, Ph.D.

Náplň kurzu: Během této exkurze budeme poznávat mechorosty, houby a lišejníky na vybrané přírodní lokalitě v rámci Prahy. Ukážeme si běžné druhy, které je možné nalézt a poznat už v terénu, a seznámíme se s jejich ekologií. Vybrané nálezy uschováme pro navazující praktikum.

Účastníci se dozvědí, kde a jak nalézt běžné druhy mechorostů, hub a lišejníků i v prostředí člověkem silně ovlivněným a získají praktické dovednosti pro vedení podzimní exkurze zaměřené na tyto organizmy.

Sraz: V pátek 5. 11. 2021 v 9 h na vlakové zastávce Praha-Satalice (např. spoj 8:46-9:03 z Masarykova n.).

Trasa: Od místa srazu se vydáme do PP Bažantnice v Satalicích a PR Vinořský park a projdeme místní biotopy. Podle počasí se vrátíme zpět, nebo skončíme na autobusové zastávce Vinořský zámek (linky 375, 302, 186, 378, 376).

Očekávaný konec: Cca 13:30

Vybavení: botanická lupa (zvětšení ideálně 10-20x, pokud ji nevlastníte, uveďte to v přihlášce, můžeme Vám zapůjčit erární), papírové sáčky a krabičky (svačinové, od Ramy, Lučiny, apod.) na sebraný materiál, dle zájmu fotoaparát s makroobjektivem, terénní obuv a oděv dle aktuálního počasí, zápisník, psací potřeby, pití a svačina.

Přihláška je k dispozici zde: https://forms.gle/Cx2iD3wgWsP1ZNjRA

Přihlašovat se můžete do pondělí 1. listopadu 2021 včetně.

 

 

Název kurzu: Mechorosty, houby a lišejníky pražské přírody pod mikroskopem (seminář)

Lektoři: Doc. Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D., Mgr. Petr Zehnálek, Mgr. Eva Novozámská

Náplň kurzu: Účastníci se seznámí s morfologickými znaky našich běžných druhů mechorostů, hub a lišejníků a získají náměty, jak jejich pozorování zařadit do školní výuky.

Vedle teoretických poznatků získají praktické dovednosti, jak připravovat nativní a barvené preparáty, jak interpretovat pozorované struktury a jak je pojmenovat a zakreslit. V průběhu kurzu budou účastníci sami zpracovávat materiál nasbíraný během exkurze. Absolvování předchozí exkurze není podmínkou.

Sraz: V sobotu 6. 11. 2021 v 9:00 h na Přírodovědecké fakultě UK, Benátská 2, učebna B13, 1. mezipatro vpravo, kde proběhne seminář.

Očekávaný konec: Cca 14:30 (bude zařazena přestávka na oběd)

Vybavení: vlastní sběry z exkurze, zápisník, psací potřeby, pití, svačina (během polední přestávky bude možnost dojít si na oběd do některé z okolních restaurací)

Přihláška je k dispozici zde: https://forms.gle/5NhkhBndmiApgwkq7

Přihlašovat se můžete do pondělí 1. listopadu 2021 včetně.

 

 

Název kurzu: Život v půdě náměty pro badatelské aktivity ve výuce

Lektoři: RNDr. Jan Mourek, Ph.D.

Náplň kurzu: Hlavním cílem kurzu je seznámit učitele základních a středních škol s náměty na badatelské terénní i laboratorní aktivity zaměřené na život v půdě a s vhodnými způsoby, jak je začlenit do výuky. 

Účastníci přístupnou formou získají základní informace o významu půdních organismů pro tvorbu půdy a půdního humusu i pro zachování hlavních funkcí půdy v přírodních i antropogenních ekosystémech.

Naučí se základní metody odběru půdních vzorků v terénu, extrakce vybraných skupin půdních organismů ze vzorků, jejich pozorování, určování a sledování jejich aktivity ve školní laboratoři.

Vyzkoušejí si vhodné modelové badatelsky orientované pokusy a pozorování, které je možné realizovat se žáky v terénu i ve školní laboratoři. Kurz se skládá ze dvou navazujících částí, mezi kterými je odstup 2 týdny.

Na kurzu si také vyzkoušíme výuku metodou tzv. „převrácené třídy“ – flipped classroom. Přihlášení účastníci dostanou odkaz na krátký populárně-naučný film o životě v půdě, který si před kurzem zhlédnou a na jeho základě vyřeší jednoduchý kvíz. Na informace z tohoto filmu budeme na kurzu navazovat a dále je rozvíjet.

Sraz: V pátek 19. 11. a 3. 12. 2021 ve 14:00 na Přírodovědecké fakultě UK, Viničná 7, učebna B4 (Didaktika), 1. patro. Od hlavního schodiště se dejte chodbou doprava, kde jsou to třetí dveře vlevo.

Očekávaný konec: Cca 17:00

Vybavení: Teplé terénní oblečení a obuv podle počasí (část kurzu strávíme venku), zápisník, psací potřeby, krabička na sběry, pití a svačina. Doporučujeme také fotoaparát.

Přihláška na tento kurz je k dispozici zde: https://forms.gle/PV8FBQHCx3guvZbr6

Přihlašovat se můžete do pátku 12. listopadu 2021 včetně. 

 

 

Název kurzu: Zimní Guliverova cesta do země Liliputů – bezobratlí pražských parků, zahrad a lesů (exkurze)

Lektoři: RNDr. Jan Mourek, Ph.D. a Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D.

Náplň kurzu: Cílem tohoto kurzu je ukázat, že zajímavou školní exkurzi se zaměřením na bezobratlé živočichy je možné uspořádat i na podzim nebo v zimě. Spousta zajímavých druhů bezobratlých je totiž aktivní i v tuto dobu. Další můžeme vystopovat pomocí jejich požerků, kokonů, zámotků, hálek či různých dalších pobytových stop. Při troše trpělivosti je najdeme ve štěrbinách kůry stromů, pod kameny, tlejícím dřevem nebo v lesní hrabance. V první části exkurze si v exteriérech Botanické zahrady vyzkoušíme různé typy živolovných pastí. Potom se přesuneme do lesa v Malé Chuchli, kde bude naše pátrání po bezobratlých a jejich pobytových stopách pokračovat. Zaměříme se i na činnost bezobratlých živočichů tvorbě humusové vrstvy lesní půdy a vyzkoušíme si prosévání lesní hrabanky. Pokud nám to počasí dovolí, zalovíme i v místním prameni a pokusíme se nalézt ploštěnky horské (Crenobia alpina).

Sraz: V pondělí 6. 12. 2021 v 9:00 h před hlavním vstupem do skleníků v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty UK, ulice Na Slupi (tramvají 18 a 24 do zastávky Botanická zahrada nebo metrem trasy B do stanice Karlovo náměstí).

Očekávaný konec: Cca 14:30 na autobusové zastávce Malá Chuchle (přímé spojení na metro B Smíchovské nádraží).

Vybavení: Teplé terénní oblečení a obuv podle počasí, zápisník, psací potřeby, krabička na sběry, termoska s teplým čajem a svačina. Doporučujeme také fotoaparát. Prosím, počítejte s tím, že budete během exkurze pracovat ve 4-5 členných skupinkách. Každá skupinka si bude nosit společný batůžek s pomůckami a literaturou, který Vám zapůjčíme.

Přihláška na tento kurz je k dispozici zde: https://forms.gle/oqjTrkCWmHrvFWm28

Přihlašovat se můžete do pondělí 29. listopadu 2021 včetně. 

 

 

Název kurzu: Pražské zimoviště vodních ptáků ve školní výuce

Lektoři: Ing. Jan Andreska, Ph.D. a RNDr. Jan Mourek, Ph.D.

Náplň kurzu: Tento terénní kurz nás zavede na zimoviště vodních ptáků na Vltavě v Praze-Troji. Zde můžeme pozorovat řadu charakteristických druhů našich vodních ptáků i vzácnějších migrantů ze severu. Účastníci si rozšíří a upevní znalosti o biologii vodních ptáků a jejich určování v přírodě (včetně rozlišování obtížně určitelných druhů) a získají potřebné praktické dovednosti pro vedení zimní ornitologické exkurze se školní třídou.

Sraz: V pátek 10. 12. 2021 v 10:30 h na zastávce autobusu č. 112 Zoologická zahrada (časy odjezdů autobusu ze stanice metra C Nádraží Holešovice 10:09, 10:15 a 10:21)

Trasa: Od místa srazu se vydáme k Vltavě a půjdeme po jejím pravém břehu směrem po proudu. Podle počasí skončíme u stanice přívozu V Podbabě nebo Sedlec.

Očekávaný konec: Cca 14:30

Vybavení: dalekohled (pokud dalekohled nevlastníte, uveďte to v přihlášce, můžeme Vám zapůjčit erární), teplé a nepromokavé oblečení a obuv, zápisník, psací potřeby, termoska s teplým čajem a svačina

Přihláška na tento kurz je k dispozici zde: https://forms.gle/Gi8VnFf4eSxKuzyo9

Přihlašovat se můžete do pátku 3. prosince 2021 včetně. 

 

Akce dokumentů