E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníKarolína K. Sezemská

Mgr. Karolína Kotvaltová Sezemská, Ph.D.

Tajemnice katedry pro SIS

Kontaktní údaje:

E-mail: karolina.sezemska@natur.cuni.cz

Tel.: +420221951869

Pracovna: P38A

Vědecko-výzkumná činnost:

Mezioborové vztahy v přírodovědných předmětech, využití praktických úloh a mobilních aplikací ve výuce přírodovědných předmětů.

Podíl na výuce předmětů:

Pozorování a pokus organismální II

Pozorování a pokus suborganismální I

Pozorování a pokus suborganismální II

Souvislá pedagogická praxe z biologie

Informatika ve školní praxi

Odborný seminář

Vedené a obhájené práce:

Pojem „nano“ a „nanotechnologie“ pro žáky čtyřletých a osmiletých gymnázií

Biogeografie savců – návrh výukových aktivit

Tvorba výukového programu na téma „Příroda prostřednictvím smyslů“

Tvorba materiálů pro praktická cvičení na téma fotosyntéza

Chov a možnosti využití velkých lupenonožců (listonohů a žábronožek) ve výuce na SŠ

Mobilní aplikace a metoda CLIL ve výuce biologie

Realizace projektu Pet Plant v prostředí českých škol

Nádorová onemocnění a jejich zařazení do výuky biologie na střední škole

Publikační činnost:

Články v recenzovaných časopisech:

KOTVALTOVÁ SEZEMSKÁ, Karolína, 2019. Interdisciplinární přístup a výuka vybraných interdisciplinárních témat v chemii a biologii v prostředí českých středních škol. Biologie. Chemie. Zeměpis [online]. 28(1), 35-47 [cit. 2019-06-15]. DOI: 10.14712/25337556.2019.1.4. ISSN 2533-7556. Dostupné z: http://bichez.pedf.cuni.cz/archiv/article/73

SEZEMSKÁ, Karolína, 2017a. O významu korýšů a jejich využití v praktických cvičeních ve školách. Živa. (2), 81-82.

SEZEMSKÁ, Karolína, 2017b. Korýši v praktických cvičeních ve školách. Živa. (2), L-LII.

Články v recenzovaných sbornících:

SEZEMSKÁ, Karolína, 2018. Mezioborové vztahy v chemii a biologii – Představení dizertační práce. In Bronerská J., Aktuálne problémy dizertačných prác v teórii prírodovedného vzdelávania. Trnava: Trnavska univerzita, PdF TRNAVA, 2018, s. 25-38. ISBN 978-80-568-0107-9.

SEZEMSKÁ, Karolína a Simona HYBELBAUEROVÁ, 2017. Aktuální témata v chemii a biologii a jejich výuka na středních školách. In: D. Kričfaluši. Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Sborník z mezinárodní konference konané 22. - 24. 5. 2017., (s. 323-331). Ostrava: Ostravská universita ISBN 978-80-7464-942-4.

SEZEMSKÁ, Karolína a Simona HYBELBAUEROVÁ, 2017. Nová sbírka "Názvosloví organických sloučenin". In: D. Kričfaluši. Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie. Sborník z mezinárodní konference konané 22. - 24. 5. 2017., (s. 75-82). Ostrava: Ostravská universita ISBN 978-80-7464-942-4.

SEZEMSKÁ, Karolína a Jan MOUREK, 2017. Půdní respirace – Námět na praktikum propojující chemii a biologii. In RUSEK M., STÁRKOVÁ D., BÍLKOVÁ METELKOVÁ I., Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIV. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, (s. 183-190). ISBN 978-80-7290-929-2.

Monografie:

KOTVALTOVÁ SEZEMSKÁ, Karolína, 2020. Názvosloví organických sloučenin. Praha: Academia. 239 stran. ISBN 978-80-200-3075-7.

SEZEMSKÁ, Karolína, 2017. Názvosloví organických sloučenin. Praha: Academia. 239 stran. Studentské práce. ISBN 978-80-200-2646-0.

Konference:

2018 - DidSci+

2017 - Aktuálne problémy dizertačných prác v teórii prírodovedného vzdelávania

2017 - Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů

Chemie

2016 - Projektové vyučování v přírodovědných předmětech

Vzdělání:

      2015 - 2019: Postgraduální studium; Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

  • Studijní obor: Didaktika chemie, titul Ph.D.

2013 - 2015: Magisterské studium; Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

  • Studijní obor: Učitelství chemie a biologie pro střední školy, titul Mgr.

2010 - 2013: Bakalářské studium; Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

  • Studijní obor: Chemie a biologie se zaměřením na vzdělávání, titul Bc.

2006 - 2010: Gymnázium Botičská

  • Studium zakončeno maturitou

Zaměstnání:

2016 - současnost: Asistentka/odborná asistentka, Katedra učitelství a didaktiky biologie, Univerzita Karlova

  • Vedení a konzultace závěrečných prací; hospitace na pedagogických praxích; tvorba, modifikace a testování výukových materiálů pro střední školy; podíl na výuce a výzkumné a publikační činnosti

2013 – současnost: Učitelka, Gymnázium Elišky Krásnohorské

  • Výuka chemie a biologie na čtyřletém a osmiletém gymnáziu

2013 – 2018: Lektorka, NIDV, Talnet

  • Tvorba, vedení a vyhodnocování e-learningového kurzu Chemie IV

Akce dokumentů