E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníIna Rajsiglová

RNDr. Ina Rajsiglová, Ph.D.

Kontaktní údaje
E-mail: kolkova1@natur.cuni.cz
Tel.: +420 221 95 1869
Pracovna: P38 (Viničná 7, přízemí vlevo)

Vědecko-výzkumná činnost

Účinnost metod a forem ve výuce přírodovědných předmětů; aktivizace žáků; metodologie a implementace didaktických aspektů do výuky biologie; vliv univerzitního vzdělání a školního prostředí na praxi začínajících učitelů. 

Účast na projektech:

  • 2011 - 2013 Projekt ,,Přírodní vědy a matematika na středních školách v Praze: aktivně, aktuálně a s aplikacemi" (OPPA). CZ.2.17/3.1.00/32121

Certifikáty:

  • listopad 2011 - Cope for Teens – strukturovaný program primární prevence sociálně patologických jevů v rozsahu celkem 42 sebezkušenostních hodin

Stáže a zahraniční pobyty:

  • 09-12/2007 University of Oulu, Finland – Faculty of Education, Department of Educational Sciences and Teacher Education.

Vzdělání:

  • 2004 – 2012 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta; Katedra didaktiky a učitelství chemie: Doktorský program „Vzdělávání v chemii“.
  • 2006 Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta; Katedra didaktiky a učitelství chemie: Rigorózní řízení.
  • 1997 – 2002  Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta; studijní program: Chemie; studijní obor: Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro střední školy chemie – biologie.

Zaměstnání:

  • září 2013 - nyní Odborný asistent: Katedra učitelství a didaktiky biologie, PřF UK
  • leden 2008 – srpen 2013 Asistent: Katedra učitelství a didaktiky biologie, PřF UK
  • září 2002 – nyní Gymnázium E. Krásnohorské, Praha; SŠ učitel všeobecně vzdělávacích předmětů biologie a chemie.
  • září 2001 – červen 2002 Gymnázium J. Nerudy, Praha; SŠ učitel všeobecně vzdělávacích předmětů biologie a chemie.

Akce dokumentů