E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJana Poupová

Mgr. Jana Poupová, Ph.D.

Kontaktní údaje:

E-mail: hajkova6@natur.cuni.cz

Tel.: +420 221 95 1994

Pracovna: P51

Vědecko-výzkumná činnost:

dějiny vědy a jejich využití ve výuce o vědě

Pedagogická činnost:

Cvičení z didaktiky biologie​

Vedené práce:

 • závěrečná práce CŽV Choroby ve světě (řešitelka Mgr. Kateřina Hnilicová)
 • závěrečná práce CŽV Exkurze do Mořského světa (řešitelka Bc. Kateřina Remišová)

Publikační činnost:

 • Hájková, J. (2017) Dějiny přírodních věd ve škole. Biologie, chemie, zeměpis. 26 (3), 45-49.
 • Hájková, J. (2017) Terénní průzkum okolí školy formou přírodovědného projektu. In Rusek, M., Stárková, D., Metelková, I. (Eds.) Projektové vyučování v přírodovědných předmětech. PedF UK: Praha.
 • Hájková, J. (2016) Geologické mapové aplikace ve výuce zeměpisu. Geografické rozhledy. 25 (4), 15-16.
 • Hájková, J. (2016) Historie biologie – učit či neučit? Živa. 2016 (6), CXLI-CXLII.
 • Hájková, J. (2015) Mapování půd pro středoškoláky. Geografické rozhledy. 25 (2), 18.
 • Hájková, J. (2013) O imunologických teoriích první poloviny 20. století a jejich vlivu na terminologii molekulární genetiky. Dějiny věd a techniky. XLVI (3), 139-150.
 • Hájková, J. (2011) Když se řekne „gen“. Vesmír. 90 (11), 620-622.
 • Hájková, J. (2010) Mendelovská notace a pojetí faktoru. O provázanosti interpretace zápisu křížení s chápáním faktoru v rané genetice. Dějiny věd a techniky. XLIII (3), 182-197.

Konference:

 • březen 2017 EDUCO (IVP ČZU): příspěvek Dějiny přírodních věd: jejich místo ve škole a v učebnicích biologie. (Jako článek přijat do časopisu Scientia in educatione – připraven k editaci)
 • listopad 2016 Projektové vyučování v přírodovědných předmětech (PedF UK): příspěvek Terénní průzkum okolí školy formou přírodovědného projektu

Vzdělání:

 • doktorské studium na PřF UK, studijní program teoretická a evoluční biologie (2006 – 2013)
 • magisterské studium na PřF UK obor učitelství VVP pro SŠ biologie – zeměpis (2001 – 2006)

Zaměstnání:

 • odborný asistent na Katedře učitelství a didaktiky biologie PřF UK

Akce dokumentů