E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníJan Mourek

RNDr. Jan Mourek, Ph. D.

garant bakalářského studijního programu Biologie se zaměřením na vzdělávání a navazujícího magisterského studijního programu Učitelství biologie pro střední školy 

Kontaktní údaje:

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0862-9885

E-mail: jan.mourek@natur.cuni.cz

Tel.: 221 951 866

Pracovna: Viničná 7, 3. patro, číslo dveří 330

Vědecko-výzkumná činnost:

Didaktika praktické výuky biologie, postoje žáků a učitelů k práci s biologickým materiálem ve výuce, systematika a ekologie půdních roztočů pancířníků (Oribatida). 

Granty:

 • 2014 – 2015 – GA UK č. 268214 - Postoje žáků gymnázií k práci se zoologickým materiálem ve výuce biologie – spoluřešitel v roli vedoucího diplomové práce (hlavní řešitelka Bc. Andrea Pfeiferová)
 • 2013 - FRVŠ B4/a 363/2013 - Výzkumné metody v přírodovědném vzdělávání, nový volitelný předmět pro studenty učitelství - hlavní řešitel
 • 2012 - FRVŠ F4/a 1185/2012 - Inovace předmětu Pozorování a pokus organismální I a II pro studenty učitelství biologie - hlavní řešitel
 • 2011 - FRVŠ F4/b 270/2011 - Laboratorní metody a pomůcky v biologii a přírodopisu - nový předmět pro studenty učitelství biologie - spoluřešitel
 • 2010 - FRVŠ F4/b 460/2010 - Půdní biologie - nový povinně volitelný předmět pro studenty Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty - hlavní řešitel
 • 2009 - FRVŠ F4/a 1059/2009 - Inovace předmětu Biologická školní technika I a II na Univerzitě Karlově, Pedagogické fakultě - posílení praktické přípravy budoucích učitelů biologie a přírodopisu - hlavní řešitel
 • 2007 - 2009 – GAAV ČR KJB601110718 - Vliv pancířníků (Acari: Oribatida) na disperzi a kompetici saprotrofních hub: modelová studie na příkladu borového opadu. - člen řešitelského kolektivu
 • 2004 - 2006 - GAUK 217/2004/B-BIO/PrF - Biosystematická studie čeledi Damaeidae (Acarina, Oribatida) s využitím morfologie postembryonálních ontogenetických stádií – hlavní řešitel

Články v impaktovaných časopisech

 • Hubert J., Jarošík V., Mourek J., Kubátová A., Žďárková E. (2004): Astigmatid mite growth and fungi preference (Acari: Acaridida): Comparisons in laboratory experiments. Pedobiologia 48: 205-214.
 • Koukol O., Mourek J., Janovský Z., Černá K. (2009): Do oribatid mites (Acari: Oribatida) show a higher preference for ubiquitous vs. specialized saprotrophic fungi from pine litter? Soil Biology and Biochemistry.1124-1131.
 • Miko L., Mourek J., Ermilov S. G (2014): Taxonomy of African Damaeidae (Acarina: Oribatida) I. Metabelba (Pateribelba) centurion sp. nov. from Ethiopia and redescription of Metabelba (Pateribelba) glabrisetaInternational Journal of Acarology 40: 519-534.
 • Miko, L., Mourek, J., Meleg, I.N., and Moldovan, O.T. (2013). Oribatid mite fossils from pre-Quaternary sediments in Slovenian caves II. Amiracarus pliocennatus n. gen., n. sp.(Microzetidae) from Pliocene, with comments on the other species of the genus. Zootaxa 3670: 557–578.
 • Miko L., Mourek J. (2008): Taxonomy of European Damaeidae (Acari: Oribatida) I. Kunstidamaeus Miko, 2006, with comments on Damaeus sensu lato. Zootaxa 1820: 1-26.
 • Mourek, J., Miko, L., Bernini, F. (2011): Taxonomy of European Damaeidae (Acari: Oribatida) IV. Partial revision of Metabelba Grandjean, 1936 with proposal of one new subgenus, one new species and redescriptions of two known species. Zootaxa 3099: 1–42
 •    Mourek, J., Miko, Skubała, P. (2011) Taxonomy of European Damaeidae (Acari: Oribatida) V. Redescription ofEpidamaeus bituberculatus (Kulczynski, 1902). International Journal of Acarology 37: 282-292.

Články v recenzovaných časopisech bez impakt faktoru

 • Miko, L., Mourek, J., Meleg, I.N., and Moldovan, O.T. (2012). Oribatid mite fossils from quaternary and pre-quaternary sediments in Slovenian caves I. two new genera and two new species of the family oppiidae from the Early Pleistocene. Acta Musei Nationalis Pragae Ser. B – Historia Naturalis 68: 23–34.
 • Schatz, H., Mourek, J. (2016). Damaeidae (Acari, Oribatida) from high mountains in Costa Rica and Panama - biogeographical considerations. Soil Organisms. 2016, roč. 88: 139-144.
 • Weigmann G., Mourek J. (2008): Contribution to the Central European Gymnodamaeus species G. barbarossaand G. bicostatus (Acari: Oribatida: Gymnodamaeidae). Mitteilungen aus dem Museum für Naturkunde in Berlin: Zoosystematics and Evolution 84: 255 - 264.

Články ve sbornících

 • Hubert J., Mourek J.2002: The feeding interactions of astigmatid mites (Acari: Astigmata) and microfungi in stored grain habitats (Mini - Review). In: Integrated Protection of stored Products. IOBC Bulletin 25, 45 - 52.
 • Mourek, J., Koukol, O., Hrabáková, M., Černá K., Brettlová, P., Novozámská, M., Mourková, J., Janšta, P. and Zikánová, B. (2007): Biological Summer Course Arachne - Spider web connecting people and different branches of science. In: Csermely P., Korlevic K. and Sulyok K. (Eds.): Science Education: Models and Network of Student Research Training under 21. NATO Security through Science Series E: Human and Societal Dynamics, 16. 303 pp., 201-211.
 • Mourek, J., Miko, L. (2009) Ontogeny of the famulus in selected members of Damaeidae (Acari: Oribatida) and its suitability as a phylogenetic marker. In: Bruin J. & Sabelis M. W. (eds.): Trends in Acarology. Proceedings of the International Congress of Acarology (ICA-12, Amsterdam, August 2006). Springer. Dordrecht, Heidelberg, London, New York. 31-36.
 • Mourek, J., Ondrová, R., Pfeifferová, A. (2016). Pitvat či nepitvat, to je oč tu běží – názory žáků českých gymnázií na pitvy ve výuce. In: RUSEK, Martin (ed.). Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIII. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.
 • Mourek, J., Zavadil V., Fischer D., Štambergová M., Hoffmannová K. (2006): Dva druhy raků v Zákolanském potoce. In: Štorchová H., Dobeš V., Krinke O., Štorch P. (Eds.): Budeč – 1100 let. II. Příroda, krajina, člověk. 146-167.
 • Mourek J., Koukol O., Fišerová J. and Hrabáková M., 2004: Secondary school students taste the real science: project methods used in the “Biological Summer Course Arachne”. 9th Conference of the European Council for High Ability, Pamplona, Navarra, Spain (September 10 - 13, 1004). Proceedings (CD-Rom).
 • Sezemská, K., Mourek, J. (2017). Půdní respirace - Námět na praktikum propojující chemii a biologii. In: Rusek, M., Stárková, Da., Bílková Metelková, I. (eds.). Projektové vyučování v přírodovědných předmětech XIV.. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2017, 183-190.
 • Sevruková, N., Mourková, J., Mourek, J. (2011). Trojvětevné ploštěnky (Turbellaria: Tricladida) ve Vltavě a vybraných potocích v Praze se zaměřením na nepůvodní ploštěnku americkou (Dugesia tigrina). In: HANEL, Lubomír (ed.). Bulletin Lampetra VII. 1Vlašim: ZO ČSOP VLAŠIM, 8-25.

Kapitoly v knihách:

 • Dolný, A.; Hanel, L.; Mourek, J. (2007): Ochrana a ohrožení vážek ČR. [Conservation and endangerment of dragonflies in the Czech Republic.] In Dolný A., Bárta D., Waldhauser M., Holuša O., Hanel L. et al.: Vážky české republiky: Ekologie, ochrana a rozšíření. Vlašim : Český svaz ochránců přírody Vlašim. s. 179-203.

Příručky a kapitoly v příručnách:

 • Mourek J., Lišková E. (2010): Biologické sbírky - metody sběru, preparace a uchování. Příručka k projektu Alma Mater Studiorum. Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta. Praha. 52 str.
 • Mourek J., Hesoun P. & Dolný A. (2007): Vážka jasnoskvrnná Leucorrhinia pectoralis, pp. 123–128. In: Marhoul P. & Turoňová D. (eds): Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000. AOPK ČR, Praha.
 • Mourek J., Mikát M. & Dolný A. (2007a): Klínatka rohatá Ophiogomphus cecilia, pp. 118–120. In: Marhoul P. & Turoňová D. (eds): Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000. AOPK ČR, Praha.
 • Mourek J., Mikát M. & Dolný A. (2007b): Šidélko ozdobné Coenagrion ornatum, pp. 120–123. In: Marhoul P. & Turoňová D. (eds): Zásady managementu stanovišť druhů v evropsky významných lokalitách soustavy Natura 2000. AOPK ČR, Praha.

Stáže a zahraniční pobyty:

 • 2015 – Aktion – Institut für Zoologie (Dr. Heinrich Schatz), Technische Universität Innsbruck (1 měsíc)
 • 2014 – Synthesys – Natural History Museum Budapest (2 týdny)
 • 2011 – Synthesys – Natural History Museum Budapest (2 týdny)
 • 2004 - Institut für Limnologie und terrestrische Ökologie (Dr. Heinrich Schatz), Technische Universität Innsbruck (2 týdny)
 • 2003 - AG Bodenzoologie und Ökologie (prof. Dr. Gerd Weigmann), Institut für Biologie Freie Universität Berlin - stipendium DAAD (2 měsíce)
 • 2000 - AG Bodenzoologie und Ökologie (prof. Dr. Gerd Weigmann), Institut für Biologie Freie Universität Berlin (2 týdny)

Vzdělávací akce

 • 1998 - dosud – lektor Letního biologického soustředění středoškoláků Arachne (pořádá Sdružení Arachne, o.s. ve spolupráci s biologickou sekcí Přírodovědecké fakulty UK), (v letech 1998 - 2006 jeden z hlavních organizátorů)
 • 2011- dosud – praktika pro žáky středních a základních škol (Přírodovědci.cz) - pitva švába, pitva myši, spermatogeneze žížaly, život v akvarijním filtru

Výstavy SEM – mikrofotografií

 • 2008 - SEM! nanopilot (s Petrem Juračkou – Praha, Choceň)
 • 2010 – Pozlacený mikrosvět (s Janou Dvořákovou – Kladno)

Spolupráce na naučných filmech

 • 2011 - Silva Gabreta (Ladislav Miko a Ivan Stříteský) – autor mikroskopických záběrů
 • 2017 – Goderma - živý plášť planety Země (Ladislav Miko a Ivan Stříteský) – odborná spolupráce při natáčení

Vzdělání

 1. 2002-2010 – doktorské studium Zoologie, Přírodovědecká fakulta UK, Katedra zoologie
 2. 1995-2002 – magisterské studium Biologie, Přírodovědecká fakulta UK, Katedra zoologie

Zaměstnání

 1. 2009 - dosud - Katedra učitelství a didaktiky biologie, Přírodovědecká fakulta UK (asistent, od září 2011 odborný asistent, od října 2013 zástupce vedoucí katedry, od dubna 2016 vedoucí katedry)
 2. 2014 – 2016 – Gymnázium Botičská, Praha 2 (vyučující volitelného semináře z biologie, částečný úvazek)
 3. 2007-2009 – Katedra zoologie, PřF UK (vědecký pracovník)
 4. 2006-2013 – Katedra biologie a environmentálních studií (dříve Kat. biologie a ekologické výchovy), Pedagogická fakulta UK (asistent, od října 2011 vědecký pracovník)
 5. 2005-2007 – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (garant monitoringu hmyzu)
 6. 2005-2006 – Gymnasium Kladno (vyučující semináře z biologie)
 7. 2000-2002 – Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha-Ruzyně, Oddělení ochrany zásob (výzkumný pracovník, zaměření na interakce skladištních roztočů a hub) 

Akce dokumentů