E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníIrena Chlebounová

RNDr. Irena Chlebounová

Kontaktní údaje:

E-mail: chleboui@natur.cuni.cz

Tel.: +420 221 95 1994

Pracovna: P36 (Viničná 7, přízemí vlevo)

Vědecko-výzkumná činnost:

Rozvoj kompetencí v přírodovědném vzdělávání založeném na aktivní činnosti žáků.

Pedagogické praxe studentů učitelství na základních a na středních školách.

Exkurze a environmentální projekty ve školní výuce.

Výuka na PřF UK: 

 • Biologie čtená podruhé (MB180C26)
 • Exkurze ve výuce biologie a přírodopisu (MB180C11, MDPSBI015, MDPS026)
 • Komplexní exkurze pro učitele (MDPSBI017C)
 • Školní projekt (MB180P34A, MB180P34)
 • Odborný seminář k DP (MB180S03)
 • Pedagogická praxe náslechová z biologie (MB180C0, MDPS015)
 • Pozorování a pokus organismální I (MB180C27)
 • Souvislá pedagogická praxe z biologie I (MB180C08, MDPS016, MDPSBI005, MDPSBI005C, MDPS016C)
 • Souvislá pedagogická praxe z biologie II (MB180C09, MDPS017, MDPS017C, MDPSBI006, MDPSBI006C)

Vedené práce:

bakalářské práce

 • Povědomí o sexualitě - sexuální výchova na základních a středních školách (Kateřina Rachová), řešená
 • Prevence abnormalit příjmu potravy ve výuce (Bc. Eliška Čermáková), obhájená 2018

závěrečné práce

 • Exkurze lesoparkem Pintovka - didaktická hra (Mgr. Vít Molva), řešená
 • Integrace dětí s onemocněním diabetes mellitus ve školním prostředí (Mgr. Aneta Buchtelová), řešená
 • Výuka v krajině s využitím GIS a dálkového průzkumu Země, (Mgr. Matěj Man), obhájená 2022
 • Didaktické využití geologické lokality Vyšehrad (Praha, Česká republika) (Mgr. Vlasta Petrovič), obhájená 2021
 • Učíme se navzájem (Mgr. Ing. Veronika Koukalová), obhájená 2021
 • Živočichové biomů světa - nový výukový program pro ZOO Praha (Mgr. Petra Voráčková), obhájená 2018
 • Projektový den na téma Všimněme si stromů (Mgr. Hana Šustrová), obhájená 2017
 • Skupina Ptáci se zaměřením na environmentální výchovu – metodika pro učitele (Mgr. Hana Rajmanová), obhájená 2017
 • Ornitologická exkurze pro základní školy (Mgr. Vít Zeman), obhájená 2017
 • Zpracování přírodopisných cvičení jako volitelného předmětu na základní škole (Mgr. Nikol Vacková), obhájená 2017

diplomové práce

 • Primární prevence abnormalit příjmu potravy na školách a porovnání její efektivity z pohledu studentů a metodiků prevence (Mgr. Eliška Čermáková), obhájená 2022

Publikační činnost:

odborné články:

sborníky a abstrakty z konferencí:

 • Chlebounová I.: Srovnání využitelnosti environmentálních dlouhodobých projektů pro druhý stupeň základní školy. In Sborník z konference Projektové vyučování v přírodovědných předmětech, 2016, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2016, Praha. ISBN978-80-7290-929-2

postery:

 • Chlebounová I.: Projekt „Město do kapsy – mikroklima okolí školy“. In Sborník abstraktů Inovácie a trendy v prírodovednom vzdelávaní. 1. – 3. 6. 2016, Bratislava. ISBN 978-80-8082-954-4
 • Chlebounová I.: Projektový den na klíč aneb metodika pro ZŠ rodinného typu. In Sborník abstraktů Trendy v didaktice biologie 22. – 23. 9. 2016, Praha. ISBN 978-80-7290-886-8

Dlouhodobé zahraniční pobyty:

 • 1998/1999 Austin, Texas
 • 1994/1995 Londýn, Velká Británie 

Krátkodobé zahraniční pobyty:

 • 03/2019, 2022 - University of Maribor, Faculty of Natural Sciences and Mathematematics, Department of Biology, prof. Andrej Šorgo (1 týden)

Vzdělání:

 • 2017 Konference „Škola jako místo setkávání“ FF UK
 • 2016 Přírodovědný inspiromat – VERNIER (MFF UK)
 • 2015 Seminář „Jak nevyhořet?“ (Tvořivá škola), PASCO konference
 • 2015 Workshop „Badatelský rok“ programu Globe – Sdružení TEREZA
 • 2014 Praktický workshop „Svět po roce 2015 – vzdělávání k udržitelnosti“ – COŽP UK
 • 2014 Doškolovací kurz EVVO ke Specializačnímu studiu pro školní koordinátory EVVO – Sdružení TEREZA (54 hodin), Burza nápadů učitelů chemie
 • 2014 Mezinárodní program Globe, „Badatelsky orientované vyučování“ – v rámci
 • projektu Popularizace UK – Sdružení TEREZA
 • 2012 Vzdělávací program „Moderní pohled na problematiku periodické soustavy prvků a elementárních částic“ – Descartes, v.o.s.
 • 2011 Seminář pro učitele ZŠ – chemie: projekty, soutěže a mezinárodní nástroje – MSŠCH Praha
 • 2011 Seminář „Jsem neposedný. Co s tím mám dělat? Aneb Já už to s ním nemohu vydržet!“ – DYS – centrum Praha
 • 2010 Seminář „Poruchy chování“ – PPP Kuncova
 • 2009/2010 Specializační studium pro školní koordinátory EVVO (250 hod, obhajoba závěrečné práce), Seminář k programu Globe – Sdružení TEREZA
 • 2009 Seminář k prevenci patologických jevů - ZŠ Radlická
 • 2008 Seminář „Aplikace poznatků z chemie v laboratorní praxi“ – Program JPD3
 • 2007 Seminář k programu Ekoškola – Sdružení TEREZA
 • 2006/2007 kurz „Současné pojetí experimentální výuky chemie na základních a středních     školách“ – PřF UK, projekt „Tři kroky k aktivnímu vyučování“ – Sdružení TEREZA
 • 2006/2007 kurz „Chemie jako moderní disciplína a významný předmět výuky II“ – PřF UK
 • 2005/2006 kurz „Chemie jako moderní disciplína a významný předmět výuky I“ – PřF UK                            kurz „Výuka chemie v základním vzdělávání dnes a zítra“ – PedF UK
 •  2005 Rigorózní zkouška
 • 1989 – 1994 PřF UK, obor učitelství Bi – Che (Diplomová práce na téma „Alternativní pojetí
 •  výuky třídy hmyzu na základní škole“)
 • 1996/1997 Jazykový a metodický kurz pro učitele angličtiny (středně pokročilí, 108 hodin) – jazyková škola AKCENT, Praha 4 

Zaměstnání:

 • Od 2015 Asistent na Katedře učitelství a didaktiky biologie PřF UK
 • Od 2015 Arcibiskupské gymnázium, Praha 2 (školní koordinátor projektu Město do kapsy – Mikroklima okolí školy) + externí spolupráce s KUDBi PřF UK
 • 2004 – 2015 Tyršova ZŠ a MŠ, Praha 5 – Jinonice (koordinátorka EVVO, programu Kompostování na školních zahradách, projektu Recyklohraní, projektu „Město do kapsy – Mikroklima okolí školy“, mezinárodního programu Ekoškola, Globe, Voda spojuje, školní metodik prevence patologických jevů)
 • 1997 – 2004 mateřská dovolená (programy v mateřském centru Prokůpek)
 • 1996/1997 ZŠ Mezi školami, Praha 5
 • 1995/1996 Gymnázium Arcus, Praha 4
 • 1993/1994 ZŠ Sázavská, Praha 2
 • 1991 – 1993 ZŠ Rakovského, Praha 4
 • Člen ústřední komise Biologické olympiády
 • Koordinátorka EVVO - Tyršovu ZŠ a MŠ jsem dovedla v letech 2009, 2011 a 2013 k titulu Ekoškola
 • Dlouhodobá organizace Projektových dní pro Tyršovu ZŠ a MŠ
 • Účast v celoškolních mezinárodních projektech Tyršovy ZŠ a MŠ (Comenius, Edison)
 • Účast v celoškolních projektech Arcibiskupského gymnázia (Jan Ámos Komenský, Pila)

Akce dokumentů