E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníMagisterské studium

Informace o magisterském studiu na biologické sekci

Garant navazujícího magisterského studijního programu "Biologie"

Doc. RNDr. Petr Folk, CSc. (folk@natur.cuni.cz)

 

 

Obory navazujícího magisterského studia

(informace o studiu poskytují jednotlivé katedry)

Experimentální biologie rostlin
Antropologie a genetika člověka
Botanika
Buněčná a vývojová biologie
Ekologie
Fyziologie živočichů
Genetika, molekulární biologie a virologie
Imunologie
Mikrobiologie
Parazitologie
Protistologie
Teoretická a evoluční biologie
Učitelství biologie pro střední školy
Zoologie

Okruhy pro přijímací zkoušky do navazujících magisterských oborů

Experimentální biologiie rostlin
Antropologie a genetika člověka
Botanika
Buněčná a vývojová biologie
Ekologie
Fyziologie živočichů
Genetika, molekulární biologie a virologie
Imunologie
Mikrobiologie
Parazitologie
Teoretická a evoluční biologie
Učitelství biologie pro střední školy
Zoologie

Další informace

 

Obecné informace o studiu oborů navazujícího magisterského programu "Biologie".

Okruhy/otázky pro magisterské státní zkoušky v učitelství biologie

Pravidla pro provádění kontrol studijních povinností pro studenty navazujícího magisterského studijního programu "Biologie"

Erasmus – mobility studentů navazujícího magisterského studia "Biologie"

Akce dokumentů