E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníCeník a vyúčtování

Zpracování a výsledky:

· Výsledky zasíláme na e-mail ve formatu *.ab1 (chromatogram), resp. *.seq.

· Doporučujeme volit programy, ve kterých je možno prohlédnout si i RAW data (hrubá nepřepočítaná data ze sekvenátoru, jednoduše zjistíte sílu reakce).

Ceník

· Sekvenační analýza s přípravou sekvenační reakce a přesrážením: pro UK - 87 Kč, pro ostatní akademická pracoviště - 98 Kč, pro soukromé subjekty  - 100 Kč

Cena je stanovena za jednu sekvenační reakci s jedním primerem, zahrnuje kromě mezd a režií alikvot sekvenačního kitu, plastik, chemikálie na přesrážení a formamid, plastik, kapiláru, polymer, pufr.

·Laboratořím mimo Univerzitu Karlovu je k ceně připočteno DPH 21%.

· Sekvenační a fragmentační analýza: pro UK - 33 Kč, pro ostatní akademická pracoviště - 39 Kč, pro soukromé subjekty  - 40 Kč 

Cena je stanovena za jednu analýzu na gen. analyzátoru, zahrnuje kromě mezd a režií formamid, plastik, kapiláru, polymer a pufr.

· Laboratořím mimo Univerzitu Karlovu je k ceně připočteno DPH 21%.


Vyúčtování zasíláme elektronicky.

Ceny Next generation sequencing na vyžádání dle rozsahu projektu, účtujeme vždy pouze provedené analýzy.

Akce dokumentů