E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english PřihlášeníLaboratoř hmotnostní spektrometrie

logo
.

Naše pracoviště je vybaveno tandemovým hmotnostním spektrometrem 4800 Plus MALDI TOF/TOF (AB SCIEX). Pro předseparaci komplexních vzorků jsme vybaveni nano HPLC systémem se sběračem frakcí (Dionex - Ultimate 3000).

V současné době rutinně provádíme identifikaci neznámého proteinu z gelu analýzou jeho trypsinových štěpů.  Služby jsou účtovány dle ceníku a nepožadujeme spoluautorství na vzniklých publikacích.

Analýzu provádíme do 10 pracovních dnů s výjimkou dovolených, které budou včas oznámeny.

Laboratoř najdete na adrese Viničná 7 (Praha 2), přízemí vpravo, dveře p 29 (u výtahu). Vzorky dodávejte s průvodkou, kterou zasílejte na adresu harant@natur.cuni.cz

Pokud data naměřená v naší laboratoři budou součástí publikace, uveďte nás prosím v materiálu a metodách a dejte nám vědět.

4800 MALDI TOF/TOF
.

Dionex Ultimate 3000 nanoHPLC
.

 

Akce dokumentů