E-mail | SIS | Moodle | Helpdesk | Knihovny | cuni.cz | CIS Více

česky | english Přihlášení



Přednášky a cvičení

Katedra parazitologie zajišťuje teoretickou, praktickou a terénní výuku v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském stupni studia. Nabízí také parazitologický kurz v rámci Univerzity třetího věku. Na výuce se podílejí interní i externí pedagogové

Níže je uveden přehled vyučovaných předmětů spolu s odkazy na výukové materiály. Podrobnější informace o předmětech najdete ve Studijním informačním systému.

 

Předměty garantované katedrou parazitologie

Zimní semestr      
Biochemie parazitů Hrdý    
Biologie helmintů Horák materiály  
Buněčné a mol. interakce mezi parazitem a hostitelem Mikeš, Doležal   2019/20 neběží
Computational Genomics Tachezy   in English
Cvičení ze základů parazitologie Votýpka materiály  
Cvičení ze základů parazitologie pro učitele Votýpka materiály  
Diagnostika a terapie parazitárních nákaz Nohýnková   3.-7. 2. 2020
Epidemiologie parazitárních nákaz Kodym   2019/20 neběží
Field Course in Fish Parasitology for Erasmus Students Mikeš gallery in English
Helmintologické praktikum Mikeš    
Imunologie parazitárních nákaz Kolářová, Macháček materiály  
Lékařská mikrobiologie pro parazitology Šemberová   2019/20 neběží
Mikroskopická technika Sádlová materiály  
Mikroskopická technika pro učitele Sádlová materiály  
Molekulární biologie parazitů Tachezy   2019/20 neběží
Molekulární fylogenetika a taxonomie Hampl materiály  
Odborný seminář oboru Parazitologie I, III Kolářová program  
Parasitology Bulantová materiály in English
Parazitologické laboratorní techniky Hrdý    
Praktikum z biochemie parazitů Hrdý    
Praktikum z molekulární fylogenetiky Hampl materiály  
Protistologické aktuality Hampl    
Terénní kurs parazitologie ryb Mikeš galerie  
Základy parazitologie Votýpka materiály  
Základy parazitologie pro učitele Svobodová    
       
Letní semestr      
Biologie parazitických prvoků Tachezy    
Histologie pro doktorské studenty parazitologie Vagnerová   2019/20 neběží
Histologie pro parazitology Vagnerová   2019/20 neběží
Imunologie parazitárních nákaz II Kolářová    
Lékařská entomologie Volf materiály  
Obecná parazitologie Horák materiály  
Obecná parazitologie pro učitele Mikeš    
Obecná protistologie Čepička materiály  
Odborný seminář oboru Parazitologie II, IV Kolářová program  
Parasitology Bulantová materiály in English
Patologie parazitárních nákaz Dyková   2019/20 neběží
Pokročilé molekulárně biologické, biochemické
a fyziologické metody studia modelových
eukaryotických mikroorganizmů
Šuťák    
Praktikum z lékařské entomologie Votýpka materiály  
Praktikum z molekulární parazitologie Doležal    
Protistologické aktuality Hampl    
Protozoologické praktikum Tachezy, Hampl    
Speciální eukaryotická mikrobiologie Šuťák   2019/20 neběží
Terénní kurz parazitologie ryb II Bulantová galerie  
Terénní parazitologie I Votýpka galerie  
Terénní parazitologie II Votýpka galerie 2019/20 neběží
Terénní parazitologie II pro doktorské studenty Votýpka galerie 2019/20 neběží

Akce dokumentů